Stop krivotvorinama

Donesen Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u Republici Hrvatskoj donesen novi propis vezan uz zaštitu intelektualnog vlasništva - Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti - koji je dana 30. ožujka 2018. godine objavljen u Narodnim Novinama broj 62/2018.

Zakonom se utvrđuju pravila o zaštiti od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja neotkrivenih znanja i iskustava (know-how) te poslovnih i tehnoloških informacija koje predstavljaju poslovnu tajnu. Poslovnom tajnom u kontekstu ovog propisa smatraju se informacije koje nisu općepoznate ili lako dostupne osobama iz krugova koji se uobičajeno bave tom vrstom informacija, imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost zato što su tajne, te na koje je strana koja ih posjeduje primijenila odgovarajuće razumne postupke kako bi ih očuvala tajnima. Zakon uređuje građanskopravnu zaštitu predmetne vrste poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja, određuje što se smatra zakonitim, a što nezakonitim pribavljanjem, korištenjem i otkrivanjem poslovnih tajni te donosi pravila o očuvanju povjerljivosti poslovnih tajni tijekom sudskog postupka.

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe Direktive (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja, te uspostavlja pouzdaniji i ujednačeniji pravni okvir za zaštitu ove vrste informacija od istaknutog značaja za subjekte koji se bave inovacijskim djelatnostima.

Objavljeni tekst Zakona možete vidjeti ovdje.

 

Datum novosti: 3.4.2018.

Ispiši stranicu