Stop krivotvorinama

Istraživanje EUIPO-a o poslovnim modelima kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva na Internetu

Izvor: EUIPO

Televizijska emitiranja danas uključuju brojne i različite sadržaje koje potrošači rado gledaju – od televizijskih serija, filmova  i drugih audiovizualnih sadržaja, pa sve do prijenosa različitih sportskih događaja. Tehnološki razvoj i novi načini prijenosa programa putem Interneta stvorili su nove poslovne mogućnosti za organizacije za radiodifuziju, no ujedno su postavili i zapreke i izazove pred navedene subjekte, zbog učestalih neovlaštenih prijenosa njihovih emitiranja.

Istraživanje EUIPO-a objavljeno pod izvornim nazivom „Illegal IPTV in the European Union– Research on Online business models infringing Intellectual Property Rights – Phase 3“  pokazalo je da se servisima koji omogućavaju neovlašteni prijenos programa organizacija za radiodifuziju tijekom 2018. godine koristilo 13,7 milijuna građana Europske unije (EU) odnosno 3,6% ukupnog broja građana EU-a, a procjenjuje se da je generirani prihod od ovakvih nezakonitih aktivnosti iznosio više od 941 milijuna eura. Izvješće sadrži podatke iskazane po državama članicama EU-a, uključujući i podatke za Republiku Hrvatsku. Trenutno su ovim problemom najviše pogođene Nizozemska i Švedska.

Izvještaj sadrži pojašnjenja tehničkih aspekata internetskih prijenosa sadržaja, pojašnjenja poslovnih modela, prikaz legislativnog okvira usvojenog na razini Europske unije u ovom području te vezanu sudsku praksu država članica EU-a. 

Nositeljima prava, naime, stoje na raspolaganju zakonske mjere koje u okviru građanskog postupka mogu poduzeti protiv osoba koje izravno povrjeđuju njihova prava intelektualnog vlasništva, u ovom slučaju autorska i srodna prava, te zahtjevi koje mogu istaknuti prema pružateljima internetskih usluga u cilju onemogućavanja daljnjeg neovlaštenog priopćavanja zaštićenih sadržaja (tzv. blokiranje pristupa), a u slučaju težih povreda prava počinjenih na komercijalnoj razini, nositeljima prava na raspolaganju su i postupci i mjere kaznenopravne zaštite. 

Istraživanje je u cjelini dostupno putem sljedeće poveznice.

Datum novosti: 3.12.2019.

Ispiši stranicu