Stop krivotvorinama

Novi Akcijski plan Europske komisije za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva

Dana 1. srpnja 2014. g. Europska komisija je usvojila dokument pod nazivom „Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću o obnovljenom konsenzusu za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva: Akcijski plan EU-a“  te Strategiju za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama.

Vezano uz rastući problem povreda prava intelektualnog vlasništva na jedinstvenom unutrašnjem tržištu EU-a, Akcijskim planom utvrđuje se niz mjera kojima se politika provedbe prava intelektualnog vlasništva EU-a usmjerava na suzbijanje povreda prava na komercijalnoj razini.

Ukazuje se na značaj jačanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama i na važnost suzbijanja trgovine krivotvorenom robom. O razmjerima ovoga problema govori i podatak da je samo u 2012. godini na vanjskim granicama EU-a zabilježeno 90 000 slučajeva zaustavljanja robe za koju se sumnjalo da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva. Čak 70% ovih slučajeva odnosilo se na pošiljke dostavljane naručiteljima putem poštanskih i kurirskih službi, što ukazuje na sve veći rast elektroničke trgovine i naručivanja proizvoda putem Interneta.

Prema procjenama OECD-a, svjetsko gospodarstvo u cjelini gubi oko 200 milijardi eura godišnje zbog povreda prava intelektualnog vlasništva.

Komunikacija sadrži i deset najvažnijih planiranih aktivnosti, koje će implementirati EK, a u provedbu određenih aktivnosti uključit će se i Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva, osnovana 2012. godine pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM-u), te nadležna tijela država članica.

Akcijskim planom predviđa se:

  • pokretanje dijaloga s dionicima (npr. internetske reklamne agencije i pružatelji platnih usluga) kako bi se na internetu smanjio profit od povreda na komercijalnoj razini,
  • promicanje dubinske analize među svim akterima uključenima u proizvodnju robe s visokim stupnjem prisutnosti intelektualnog vlasništva jer se odgovornom revizijom lanca opskrbe i primjenom dubinske analize smanjuje rizik od povreda prava intelektualnog vlasništva,
  • pomaganje malim poduzećima da učinkovitije ostvaruju svoja prava intelektualnog vlasništva poboljšanjem sudskih postupaka.  Kako bi se to postiglo, Komisija će po prvi put ispitati nacionalne sustave kojima malom i srednjem poduzetništvu izravno olakšava pristup pravosudnim sustavima,
  • poboljšanje suradnje među državama članicama i olakšavanje razmjene najboljih praksi,
  • osiguravanje sveobuhvatnog programa izobrazbe za nadležna tijela država članica u cilju postizanja bržih preventivnih mjera protiv povreda prava intelektualnog vlasništva na komercijalnoj razini diljem EU-a i utvrđivanje prepreka za prekograničnu suradnju.

Više o ovoj novoj inicijativi EK-e možete pročitati na http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm.


 

Datum novosti: 9.7.2014.

Ispiši stranicu