Stop krivotvorinama

Obavijest o objavi prijevoda na hrvatski jezik Smjernica Europske komisije o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je dokument Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru – Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva, objavljen kao dio sveobuhvatnog paketa mjera za dodatno poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva 29. studenoga 2017. godine, sada dostupan i na hrvatskom jeziku, te mu možete pristupiti putem sljedeće poveznice.
 
Direktiva 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva horizontalna je direktiva koja se odnosi na sva prava intelektualnog vlasništva. Njome se predviđaju mjere, postupci i pravna sredstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva u građanskim postupcima, a implementirana je u hrvatski pravni sustav usklađivanjem svih zakona iz područja prava intelektualnog vlasništva koje je provedeno 2007. godine. 
 
Europska komisija je u zasebnoj Komunikaciji izdala smjernice o tumačenju i primjeni mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih navedenom Direktivom, temeljene na sudskoj praksi Suda Europske unije i dostupnoj najboljoj praksi u ovom području (na kraju dokumenta nalazi se i pregled relevantne sudske prakse Suda Europske unije). Cilj je smjernica olakšati tumačenje Direktive za nadležna sudska tijela i druge strane uključene u postupke pred tim tijelima te, između ostaloga, osigurati učinkovitu provedbu prava intelektualnog vlasništva i u digitalnom okruženju. 

 

Datum novosti: 5.1.2018.

Ispiši stranicu