Stop krivotvorinama

Objavljena nova studija EUIPO-a „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“, izvornog naziva "Protecting Innovation through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms”.
 
Studija se temelji na istraživanju provedenom u 24 države članice Europske unije (uključujući i Hrvatsku) i istražuje gospodarski značaj primjene poslovnih tajni te njihov odnos prema zaštiti patentom, kao jednim od prava industrijskoga vlasništva. Studiju je pripremio EUIPO u suradnji s Centrom za europska ekonomska istraživanja u Mannheimu, a istraživanjem je obuhvaćeno oko 200 000 poduzeća koja djeluju u proizvodnom sektoru ili u sektoru pružanja usluga u Europi.
 
Jedan od ciljeva istraživanja bio je utvrditi ulogu i značaj poslovne tajne unutar portfelja intelektualnog vlasništva poduzeća koja djeluju u Europskoj uniji. Jedno od osnovnih obilježja poslovne tajne je da ona nema vremenskog ograničenja kao što je to slučaj kod većine prava intelektualnog vlasništva, te se tako pojedine informacije od strateškog značaja za poslovne subjekte mogu na ovaj način štititi desetljećima odnosno potencijalno neograničeno. Širok je raspon predmeta zaštite koji se mogu štititi poslovnom tajnom – od crteža, dizajna, prototipova, preko nepatentibilnih odnosno nepatentiranih izuma, pa sve do procesa proizvodnje, poslovnih metoda i strategija i dr. Kod poslovnih tajni nema formalne registracije prava niti vezanih troškova postupka, dobra su metoda zaštite za inovacije u ranom stadiju njihovoga razvoja, a inovativna poduzeća često će koristiti i kombinaciju zaštite poslovnom tajnom i patentom (što je posebno korisno kod zaštite složenih inovacija).
 
Istraživanje je pokazalo da će se mnoga poduzeća radije odlučiti na zaštitu poslovnom tajnom nego na pokretanje postupka za priznanje patenta, što je vidljivo u mnogim gospodarskim sektorima unutar Europske unije.
 
Istraživanje donosi i podatke za Republiku Hrvatsku, vidljive u tabelama na stranicama 27, 28 i 30 navedene studije.
Studija je u cjelini dostupna na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 17.7.2017.

Ispiši stranicu