Stop krivotvorinama

Objavljeno izvješće Europske komisije o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama

Na internetskim stranicama OHIM-a, EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnice) objavljeno je izvješće Europske komisije o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama.

Tijekom 2014. godine Europska komisija je, uz pomoć EU Promatračnice, provela novo istraživanje o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva izvan granica EU-a, s osnovnim ciljem identificiranja onih sustava odnosno zemalja u kojima zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva nisu na zadovoljavajućoj razini odnosno u kojima određeni aspekti zaštite i provedbe prava daju razloga za zabrinutost korisnicima u EU.

Rezultati provedenog istraživanja omogućit će nositeljima prava, posebno malim i srednjim poduzećima, da na odgovarajući način unaprijede svoje poslovne strategije i aktivnosti kada posluju u trećim zemljama, kao i bolje upravljanje rizicima vezanim uz prava intelektualnog vlasništva. S druge strane, izvješće bi trebalo biti koristan izvor informacija i za nadležna tijela u trećim zemljama, jer predstavlja svojevrsnu sliku percepcije EU korisnika o njihovom sustavu zaštite intelektualnog vlasništva, pa time i putokaz za eventualna poboljšanja odnosno unaprijeđenja samog sustava.

Rezultati ovog istraživanja uključuju brojna pitanja te, između ostaloga, prezentiraju stavove ispitanika o učinkovitosti sustava zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva (učinkovitosti u postupanju administrativnih i pravosudnih tijela, arbitražnih postupaka, učinkovitosti provedbe mjera za zaštitu od on-line povreda te suradnje s internetskim pružateljima usluga u borbi protiv povreda prava na Internetu i dr.).

Pod točkom 5. ovoga izvješća treće zemlje su podijeljene u tri kategorije prioriteta (od 1- 3), te se u nastavku daje prikaz situacije od zemlje do zemlje, vezano uz stanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva te uočene promjene u odnosu na prethodna istraživanja, a potom se navode i EU inicijative u pogledu te zemlje (dijalozi i stručni sastanci, programi tehničke pomoći, projekti usmjereni unaprjeđenju zaštite i sl.).

Izvještaj je u cjelini dostupan na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 27.8.2015.

Ispiši stranicu