Stop krivotvorinama

Objavljeno novo izdanje glasila EU Promatračnice

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM) objavila novo izdanje lista  „The Observatory's newsletter” (broj 2., lipanj / srpanj 2014).

U ovom glasilu obrađuju se teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva pa se tako u ovom broju objavljuju vijesti o usvajanju novih dokumenata Europske komisije pod nazivom „Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću o obnovljenom konsenzusu za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva: Akcijski plan EU-a“ i  „Strategije za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama“, najavljuje se objava nove studije EU Promatračnice vezane uz međuinstitucionalnu suradnju tijela zemalja članica EU-a u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, objavljuju se izvješća s održanih seminara i konferencija vezanih uz provedbu prava intelektualnog vlasništva i članci o brojnim drugim temama.

Glasilo EU Promatračnice objavljeno je na poveznici:
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/newsletter/Observatory-newsletter_July_2014_2_en.pdf

Datum novosti: 14.7.2014.

Ispiši stranicu