Stop krivotvorinama

Održan stručni skup „Nove sudske nadležnosti i proširenje učinaka žiga i dizajna Zajednice u svjetlu pristupa Europskoj uniji“

U povodu skorog ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, pod okriljem Koordinacijskog povjerenstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva te u suradnji s Uredom za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) organizirao je javni stručni skup pod nazivom „Nove sudske nadležnosti i proširenje učinaka žiga i dizajna Zajednice u svjetlu pristupa Europskoj uniji“. Stručni skup je održan u Zagrebu, dana 5. veljače 2013. g., te je zabilježen značajan odaziv zainteresirane stručne javnosti, čime je potvrđena aktualnost i značaj tema koje su prezentirane na skupu.

Predstavljen je sustav registracije žiga i dizajna Zajednice (engl. Community Trademark and Community Design) te prednosti ovoga sustava koji omogućava stjecanje zaštite žiga i dizajna na cijelom teritoriju Europske unije. Korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva je pojašnjen odnos između ranije stečenih nacionalnih registracija žigova i industrijskoga dizajna prema žigovima Zajednice i dizajnima Zajednice s kasnijim datumom podnošenja, ostali pravni učinci žigova i dizajna Zajednice koji će se proširiti na područje Republike Hrvatske danom njezina stupanja u punopravno članstvo u Europskoj uniji te brojna druga pitanja vezana uz proces integracije Republike Hrvatske u ove sustave zaštite. Tako su obuhvaćena i pitanja pravnog zastupanja hrvatskih zastupnika pred OHIM-om u postupcima vezanim uz  registraciju žiga Zajednice i dizajna Zajednice, zatim način podnošenja prijava dizajna i žiga Zajednice, zakonski instituti konverzije i senioriteta, mogućnosti pravne zaštite u slučaju spora te pitanje uspostavljanja novih sudskih nadležnosti hrvatskih sudova u građanskopravnim sporovima vezanim uz žig i dizajn Zajednice.

Vjerujemo da smo u okviru održane edukacijske aktivnosti uspjeli predstaviti ovaj, za hrvatske korisnike uglavnom novi koncept zaštite žiga i dizajna na europskoj razini, koji će stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji postojati paralelno s uspostavljenim nacionalnim sustavom za registraciju prava žiga i industrijskoga dizajna.

Datum novosti: 11.2.2013.

Ispiši stranicu