Stop krivotvorinama

Održana konferencija „Intelektualno vlasništvo te zdravlje i sigurnost građana“

Pod pokroviteljstvom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u Zagrebu je 5. ožujka 2020. g. održana konferencija pod nazivom „Intelektualno vlasništvo te zdravlje i sigurnost građana“. Konferenciju su zajednički organizirali Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i Europske promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koje djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a konferenciji je prethodio dvodnevni sastanak predstavnika javnog sektora koji sudjeluju u radu Promatračnice. Glavna tema konferencije bila je zaštita potrošača od potencijalno štetnih krivotvorenih proizvoda i opasnosti koju takvi proizvodi mogu predstavljati za okoliš.

Sudionicima konferencije uvodno su se obratile gđa Ljiljana Kuterovac, glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te gđa Alexandra Poch, zamjenica direktora Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva.

Na konferenciji su predavanja održali predstavnici državnih tijela Republike Hrvatske nadležnih za pojedine aspekte zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva te predstavnici organizacija nositelja prava intelektualnog vlasništva koje su, svaka u svojem segmentu djelovanja, aktivno uključene u aktivnosti borbe protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, kako u okviru Promatračnice tako i u okviru nacionalnog koordinacijskog mehanizma za provedbu prava intelektualnog vlasništva. Predavanja su održali i brojni inozemni predavači, među kojima i predstavnici EUIPO-a,  Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju pri Europskoj komisiji (DG TAXUD-a) te Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF-a).

Na konferenciji su predavači još jednom ukazali na to da slijedom tehnološkog razvoja danas gotovo da i nema proizvoda koji ne bi mogao biti predmetom krivotvorenja, a ovim su problemom pogođeni brojni industrijski sektori. Iz dostupnih podataka proizlazi rastući trend globalne trgovine krivotvorenim proizvodima, pri čemu se krivotvorine proizvode gotovo na svim kontinentima. Rastućem trendu pridonosi globalni rast e-trgovine budući da se takvi proizvodi u velikom broju naručuju putem internetskih stranica te se dostavljaju kupcima u malim poštanskim pošiljkama. Krivotvoreni proizvodi izrađeni su u najvećem broju slučajeva od nekvalitetnih ili neprovjerenih materijala ili sirovina, bez poštivanja propisa i normi u samom procesu proizvodnje te bez odgovarajućeg nadzora proizvodnje i kontrole gotovog proizvoda. Studije EUIPO-a koje se oslanjaju na podatke carinskih tijela, podatke dobivene iz sustava RAPEX i na druge relevantne izvore, upućuju na to da se među krivotvorenim proizvodima učestalo pojavljuju i lijekovi i medicinski proizvodi, parfemi i proizvodi za osobnu njegu, igračke, elektronički uređaji i brojni drugi proizvodi koji evidentno mogu predstavljati izravnu opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača te je suzbijanja prometa krivotvorenim proizvodima pitanje od značaja za javno zdravlje.

Posebna se pažnja u radu nadležnih tijela, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, pridaje otkrivanju i suzbijanju proizvodnje i prometa krivotvorenim lijekovima, budući da je ova pojava postala ozbiljan globalni problem. Nacionalne institucije nadležne u ovom području (Carinska uprava, HALMED i Ministarstvo zdravlja) redovito surađuju međusobno i s nadležnim međunarodnim tijelima te u Republici Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi krivotvorenih lijekova u zakonitim lancima opskrbe. Međutim, potrebno je i nadalje upozoravati građane na veliki oprez prilikom kupovine lijekova i sličnih pripravaka (npr. dodatke prehrani) putem interneta budući da kod ovakve kupnje postoji velika opasnost da im bude isporučen krivotvoreni, a time i potencijalno opasan proizvod.

Europski potrošački centar, koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao organizacijska jedinica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zaprimio je tijekom 2019. godine 90 000 upita građana vezano uz različita pitanja iz područja zaštite potrošača, a čak 30% upita odnosilo na probleme vezane uz kupnju krivotvorenih proizvoda, uglavnom putem e-trgovine. Potrošači u određenom broju slučajeva svjesno kupuju proizvode znajući da se radi o proizvodima s krivotvorenim žigom (primjerice odjeću, sportsku i drugu obuću, modne dodatke), motivirani uglavnom nižom cijenom proizvoda, no u nekim slučajevima potrošači tek naknadno utvrde da im je dostavljen krivotvoreni proizvod te da su zapravo bili prevareni. Napominje se da je Carinska uprava ovlaštena u carinskom postupanju zadržati pošiljku koja sadrži krivotvoreni proizvod, te će u tom slučaju takav proizvod biti uništen na trošak naručitelja. Stoga se potrošačima pri kupnji putem interneta savjetuje dodatna pažnja i oprez.

Naposljetku, kao jedan od značajnih problema u novije vrijeme ističe se i pojava krivotvorenih pesticida odnosno sredstava namijenjenih za zaštitu bilja. Takva sredstva nisu ispitana u proizvodnji niti su registrirana sukladno posebnim vrlo strogim propisima, pa njihova upotreba može naštetiti ljudskom zdravlju, tretiranim usjevima i okolišu. Proizvođači i nadležna tijela provode akcije na suzbijanju prodaje krivotvorenih pesticida te se preporučuje kupovati pesticide isključivo na za to ovlaštenim prodajnim mjestima.

Pažljivo i odgovorno zbrinjavanje otpada nastalog uništenjem krivotvorenih proizvoda koje se obavlja pod carinskim nadzorom također je važno pitanje provedbe prava intelektualnog vlasništva, jer se u slučajevima oduzimanja i uništenja većeg broja proizvoda radi o velikim količinama otpadnog materijala (gume, plastike i sl.) ili opasnih kemijskih supstanci nastalih uništavanjem pesticida, deterdženata ili sličnih krivotvorenih proizvoda. I ovaj aspekt prometa krivotvorenim proizvodima predstavlja javni problem te je i ovdje u suradnji nadležnih tijela potrebno poduzimati propisane mjere i postupke kako takve tvari ne bi došle u doticaj s okolišem.

S obzirom na aktualnost i značaj tema koje su bile predmetom ove konferencije s gledišta svakog građanina kao potrošača, održana konferencija izazvala je značajan interes kako prisutnih sudionika, tako i predstavnika medija.
 

Datum novosti: 10.3.2020.

Ispiši stranicu