Stop krivotvorinama

Privatni troškovi provedbe prava intelektualnog vlasništva

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju koja pruža uvid u podatke o troškovima koje snose poduzeća u Europskoj uniji radi sprječavanja povreda prava intelektualnog vlasništva, pod izvornim nazivom: Private costs of enforcement of IPR.

Studija se temelji na istraživanju koje je obuhvatilo 1.291 poduzeće iz 14 država članica Europske unije, pri čemu se trećina obuhvaćenih subjekata bavi proizvodnom djelatnošću dok se preostali bave pružanjem usluga. Istraživanje se provodilo u razdoblju od studenog 2015. godine do ožujka 2016., na temelju upitnika i telefonskih razgovora.

Iz studije proizlazi kako prosječni godišnji trošak poduzeća za aktivnosti koje ona poduzimaju u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva iznosi 115.317 eura, pri čemu taj trošak varira ovisno o veličini poduzeća. Navedeni su troškovi osobito opterećujući za poduzeća s manje od 50 zaposlenika. Studija iznosi podatak o tome da najveću troškovnu kategoriju predstavlja trošak zaposlenika s obzirom na vrijeme koje oni moraju posvetiti provedbi prava intelektualnog vlasništva (32%), potom slijede troškovi skladištenja i uništenja robe (21%), trošak vanjske pravne pomoći (17%), a u studiji su razmatrani još i sudski troškovi parničnih postupaka koji se vode zbog povrede prava intelektualnog vlasništva kao i ostali troškovi povezani s otkrivanjem i sprječavanjem povreda prava intelektualnog vlasništva.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.
 

Datum novosti: 10.3.2017.

Ispiši stranicu