Stop krivotvorinama

Upravni postupak i upravni spor

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Državni zavod za intelektualno vlasništvo je nadležan za provedbu posebnih upravnih postupaka za priznanje/registraciju prava industrijskoga vlasništva (patenta, žiga, industrijskoga dizajna, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga, te topografija poluvodičkih proizvoda), a nadležan je i za upravne i inspekcijske poslove u području autorskog i srodnih prava (izdavanje odobrenja za djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava i inspekcijski nadzor nad radom udruga za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava). Uz navedeno, djelatnost Zavoda obuhvaća i druge stručne poslove iz područja intelektualnog vlasništva.

Upravni sud

Protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u postupcima za priznanje/registraciju prava industrijskoga vlasništva odnosno drugim postupcima u kojima se odlučuje o valjanosti prava, stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu ima pravo pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu. Upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava. O žalbama protiv presuda Upravnog suda u Zagrebu odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja i poljoprivredne politike. Ministarstvo poljoprivrede je nadležno za provedbu upravnog postupka za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka izvornosti i oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića. Ovo ministarstvo također je nadležno za zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, a nadležno je i za zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola te predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji u ovim pitanjima. Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u poljoprivredi, veterinarstvu i ribarstvu te druge poslove određene zakonom.

 

Ispiši stranicu