Objavljeno novo izdanje glasila EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM-u) objavila sedmo izdanje svoga glasila „The Observatory's newsletter” (listopad, 2015.).
U ovom broju glasila predstavljene su nove studije objavljene u protekla tri mjeseca odnosno studija o negativnim učincima krivotvorenja u sektoru odjeće, dodataka odjeći i obuće kao i najnovija studija koja prikazuje u kojoj je mjeri obrazovanje o intelektualnom vlasništvu zastupljeno u školskim programima država članica EU-a. O objavi ovih studija i najvažnijim zaključcima koje proizlaze iz tih studija zainteresirana javnost izvješćivana je redovito i na ovim internetskim stranicama.

Nadalje, u glasilu se izvješćuje o radu i aktivnostima stručnih radnih grupa pri EU Promatračnici, zatim o održavanju prvog Enforcement Database (EDB) foruma na kojem su se okupili predstavnici nadležnih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva država članica EU-a i nositelji prava intelektualnog vlasništva te o drugim sastancima i stručno-edukacijskim aktivnostima održanim u proteklom razdoblju.

U glasilu se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Glasilo je dostupno na sljedećoj poveznici.
 

Datum novosti: 28.10.2015.