Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir u području prava intelektualnog vlasništva obuhvaća propise kojima se uređuju pojedina područja prava intelektualnog vlasništva te propise prema kojima postupaju nadležna tijela u postupcima koji se vode za zaštitu prava intelektualnog vlasništva od povrede.

Priznanje (stjecanje) prava intelektualnog vlasništva:


Provedba prava intelektualnog vlasništva u slučaju povrede: