Stop krivotvorinama

Elektronička platforma Enforcement database

U okviru Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva uspostavljena je elektronička platforma Enforcement database (EDB) koja omogućava razmjenu informacija između nositelja prava i institucija za provedbu prava. Kroz podatke koje u ovu sigurnu aplikaciju unose sami nositelji prava pomaže se institucijama za provedbu prava prepoznati krivotvorine, čime se osigurava učinkovitija borba protiv krivotvorina na teritoriju cijele Europske unije.

Elektronička platforma Enforcement database (EDB) namijenjena je nositeljima registriranih žigova ili industrijskog dizajna kao i njihovim zastupnicima koji koristeći ovaj alat lakše mogu komunicirati sa nadležnim institucijama za provedbu prava u svih 28 država članica Europske unije. Platforma sadrži informacije o proizvodima kojima se olakšava prepoznavanje i borba protiv krivotvorina te omogućava korisnicima, nositeljima žiga ili industrijskog dizajna, da automatski izrade zahtjev za poduzimanje carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva. Korištenje baze je besplatno i ostvaruje se registracijom i otvaranjem korisničkog računa a dostupna je na svim službenim jezicima Europske unije.

Više o informacije o prednostima i načinima korištenja ove platforme kao i uputama o registraciji korisnika možete pronaći ovdje.

Ujedno obavještavamo sve korisnike ove elektroničke platforme da će se od 8.-9. rujna u Alicanteu, Španjolska održati EDB forum na kojem je predviđeno sudjelovanje predstavnika nadležnih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva država članica, te nositelja prava, korisnika Enforcement database, kako bi razmijenili iskustva u korištenju ove platforme sa ciljem njenog daljnjeg unaprjeđenja. Više o tome možete pročitati ovdje.
 

Datum novosti: 3.9.2015.

Ispiši stranicu