Stop krivotvorinama

EUIPO objavio Izvješće povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

Izvor: Intellectual Property and Youth Scoreboard 2022 - EUIPO, lipanj 2022

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja, koji se ove godine obilježava 8. lipnja, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je Izvješće o intelektualnom vlasništvu i mladima – pokazatelji za 2022. godinu (Intellectual Property and Youth Scoreboard 2022).

Ovo izvješće rezultat je istraživanja provedenog među mladim građanima Europske unije, koje se periodički ponavlja svake tri godine, a odnosi se na stavove i percepciju mladih o poštivanju prava intelektualnog vlasništva. O rezultatima ranijih istraživanja podaci su objavljeni na mrežnim stranicama EUIPO-a ovdje.

S obzirom na to da su korištenje autorskih sadržaja putem interneta te kupnja proizvoda putem elektroničke trgovine u proteklom razdoblju zabilježili porast, što je u značajnoj mjeri rezultat posebnih mjera i ograničenja koje su bile uvedene zbog pandemije bolesti COVID-19, istraživanje provedeno u veljači 2022. godine na uzorku od 22 021 ispitanika (u dobi od 15 do 24 godine) iz 27 država članica Europske unije donosi sljedeće najvažnije rezultate.

Trećina odnosno 33% ispitanika izjavilo je da je u proteklih dvanaest mjeseci koristilo autorske sadržaje iz nezakonitih internetskih izvora, uglavnom filmove, televizijske serije, glazbu, računalne programe, prijenose sportskih događaja uživo, video-igre i e-knjige, pri čemu je 21% ispitanika izjavilo da su takvim izvorima pristupali namjerno dok ih 12% izjavljuje da nisu bili svjesni da se radi o nezakonitim izvorima za korištenje autorskih djela. Međutim, bilježe se i pozitivni trendovi, jer je za 10% porastao broj mladih ispitanika koji su izjavili da u proteklih dvanaest mjeseci nisu koristili autorska djela iz nezakonitih internetskih izvora (porast s 50% u 2019. na 60% prema rezultatu ovog istraživanja) te time većinski udio mladih radije bira zakonite mogućnosti korištenja djela nego piratske sadržaje.

Nadalje, porastao je broj kupnji krivotvorenih proizvoda putem interneta među mladima te je čak 37% ispitanika u ovom istraživanju izjavilo da je u proteklih dvanaest mjeseci svjesno kupilo barem jedan krivotvoreni proizvod putem interneta. Najčešće su kupovali krivotvorenu odjeću i dodatke (accessories), obuću, elektroničke uređaje ali i higijenske, kozmetičke i parfumerijske proizvode.

Mladi navode nižu cijenu proizvoda kao osnovni razlog kupnje krivotvorina. Dio ispitanika iznosi stajalište da ih ne brine što je proizvod krivotvoren, da nema razlike između originalnog i krivotvorenog proizvoda a slijedom izjava dijela ispitanika vidljivo je da značajnu ulogu ima i utjecaj okoline i vršnjaka.

Iz podataka za Hrvatsku prikupljenih u ovom istraživanju proizlazi da je 31% ispitanika izjavilo da je u proteklih dvanaest mjeseci namjerno kupilo krivotvoreni proizvod, što je manje od utvrđenog prosjeka na razini EU-a (detaljna tabela s podacima za sve države članice dostupna je na str. 52 Izvješća), a 28% ispitanika svjesno je pristupalo internetskim servisima s piratskim sadržajem. Međutim, 56% mladih ispitanika iz Hrvatske izjavilo je da radije pristupa autorskim djelima putem legalnih internetskih servisa, što je svakako ohrabrujući podatak. Izvješće donosi i podatke o tome kako su se mladi u Hrvatskoj očitovali o pojedinim pitanjima iz ovog istraživanja pa je slijedom toga iznimno koristan izvor informacija o stavovima i percepciji mladih u ovom području.

Potrebno je i ovom prilikom naglasiti važnost daljnje edukacije i jačanja svijesti mladih o važnosti poštovanja i zaštite intelektualnog vlasništva te informiranja mladih o značaju opreznog i informiranog pristupa kupnji proizvoda, osobito kupnji putem elektroničke trgovine.

Naime, svi krivotvoreni proizvodi u načelu su rizični jer mogu predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost korisnika. Važno je znati da su legitimni proizvođači dužni poštovati propisane uvjete proizvodnje i stavljanja proizvoda na tržište. S druge strane, proizvođači krivotvorenih proizvoda ne poštuju propise niti standarde u proizvodnji i stoga se kupnjom takvih proizvoda korisnik može izložiti rizicima za zdravlje i sigurnost, a kao potencijalno posebno opasne krivotvorene proizvode ističemo krivotvorene lijekove, hranu i piće, elektroničke uređaje (primjerice mobitele, baterije i sl.), kozmetičke i parfumerijske proizvode, igračke, pesticide i druge.

Izvješće o intelektualnom vlasništvu i mladima – pokazatelji za 2022. godinu dostupno je u cjelini ovdje.

Dostupan je i sažetak izvješća na hrvatskom jeziku te infografike relevantne za Hrvatsku kao i prigodni video sadržaj s prijevodom na hrvatski jezik.

 

Datum novosti: 8.6.2022.

Ispiši stranicu