Stop krivotvorinama

Europska komisija objavila javno savjetovanje o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u zemljama izvan Europske unije

Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu (DG Trade) je objavila na svojim internetskim stranicama javnu raspravu o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u zemljama izvan Europske unije sa svrhom prikupljanja informacija od subjekata u EU zainteresiranih za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u zemljama izvan EU-a.

Cilj je ove javne rasprave prepoznati zemlje izvan EU-a u kojima su zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva na zabrinjavajućoj razini kao i ažurirati izvješće Europske komisije o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama.

Rezultati ove javne rasprave pomoći će Europskoj komisiji da usmjeri svoje resurse i napore na zemlje u kojima poboljšanje zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva nisu na zadovoljavajućoj razini sve kako bi se poboljšala zaštita i provedba u cijelom svijetu.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) podržava ovu aktivnost Europske komisije, a u ovu javnu raspravu se možete uključiti do 26. svibnja 2019. godine putem sljedeće poveznice.

 

Datum novosti: 27.3.2019.

Ispiši stranicu