Stop krivotvorinama

Intelektualno vlasništvo i mala i srednja poduzeća

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju koja pruža uvid u stavove malih i srednjih poduzeća (MSP) u Europskoj uniji prema zaštiti intelektualnog vlasništva.  

Ova studija objavljena je pod nazivom „Intelektualno vlasništvo (IV) i rezultati malih i srednjih poduzeća za 2016. godinu“ (eng. Intellectual property (IP) SME Scoreboard 2016) i nastavak je ranije provedene studije „Prava intelektualnog vlasništva i rezultati poduzeća u Europi: ekonomska analiza“ koja je objavljena u lipnju 2015. godine, a iz koje proizlazi kako samo 9% europskih MSP-ova imaju zaštićena prava intelektualnog vlasništva.

Za potrebe ove studije provedeno je istraživanje na ukupno 8970 MSP-ova iz različitih sektora. Iz studije proizlazi kako većina MSP-ova svoje poslovanje smatra inovativnim, a inovacije štite kroz formalne oblike prava intelektualnog vlasništva i u okviru alternativnih mogućnosti zaštite. Kao najvažnije oblike zaštite MSP-ovi navode internetske domene (47%), poslovnu tajnu (42%), dok su na trećem mjestu žigovi (37%). MSP-ovi koji provode postupke za zaštitu prava intelektualnog vlasništva ističu kako takvom zaštitom jačaju svoj ugled na tržištu kao i dojam o svojem poduzeću kao pouzdanom poslovnom partneru, jačaju dugoročnu perspektivu poduzeća, povećavaju prihode u poslovanju te šire tržište. Većina MSP-ova koji provode zaštitu prava intelektualnog vlasništva vjeruje da takva zaštita ima pozitivan ili vrlo pozitivan utjecaj na njihovo poslovanje. S druge strane, kao glavne razloge radi kojih ne štite svoje inovacije 35% MSP-ova navodi kako ne vide koristi od takve zaštite, 13% smatra kako nemaju dovoljno znanja o tome dok 10% ističe kako su postupci zaštite preskupi. Studija navodi i podatak o tome da skoro jedna trećina MSP-ova koji su zaštitili svoja prava intelektualnog vlasništva trpe radi povreda tih prava ili pokušavaju alternativnim metodama riješiti te sporove, dok ih se manje odlučuje na pokretanje sudskih sporova koje smatraju dugotrajnim i skupim.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.

Datum novosti: 17.6.2016.

Ispiši stranicu