Stop krivotvorinama

Nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola „Original je uvijek bolji“

Ilustracija: Freeimages.com/Alfonso Romero

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i Koordinacija za provedbu prava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo raspisuju NAGRADNI NATJEČAJ ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA za najbolji literarni rad, video rad, skladbu, likovni rad ili strip na temu: „Original je uvijek bolji“.
Natječajem se želi potaknuti učenike da kroz pisani / crtani / vizualni / glazbeni izričaj izraze svoje viđenje o tome kako kreativna djela i inovacije mogu život ljudi i društvo u cjelini učiniti kvalitetnijim i boljim te zašto je važno poštivati rad kreativaca i inovatora i njihova prava intelektualnog vlasništva.

Pravila natječaja
U nagradnom natječaju za najbolji literarni rad, video rad, skladbu, likovni rad ili strip na temu „Original je uvijek bolji“ mogu sudjelovati svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Hrvatske.

Natječaj se provodi u tri kategorije:
1.    Radovi učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola
2.    Radovi učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola
3.    Radovi učenika srednjih škola.

Literarni radovi koji se podnose u svrhu ovog natječaja mogu sadržavati najviše tri (3) kartice teksta (kartica teksta predstavlja 1800 znakova zajedno s razmacima), video radovi i skladbe mogu biti u trajanju od najviše dvije (2) minute, likovni rad ne smije biti formata većeg od A3 formata, a strip može sadržavati najviše dvije (2) stranice.

Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.   

Učenici se na natječaj mogu prijavljivati individualno ili u skupinama od najviše troje članova. Jedan učenik ili učenica odnosno jedna skupina učenika može na natječaj prijaviti samo jedan rad. Učenik koji na natječaj prijavi individualni rad može sudjelovati u izradi jednog rada u skupini.

Svaki prijavljeni rad treba sadržavati podatke o učeniku odnosno učenicima (ime, prezime, razred, naziv škole) i mentoru (ime i prezime te podaci za kontakt).

Natječaj je otvoren za prijavu radova od 26. travnja 2018. godine do zaključno 18. ožujka 2019. godine.

Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena do 9. travnja 2019. godine na mrežnim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Koordinacijskog povjerenstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva (www.dziv.hr i www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr).
Kriteriji vrednovanja
Natječajem se želi potaknuti učenike da kroz pisani / crtani / vizualni / glazbeni izričaj izraze svoje viđenje o tome kako kreativna djela i inovacije mogu život ljudi i društvo u cjelini učiniti kvalitetnijim i boljim te zašto je važno poštivati rad kreativaca i inovatora i njihova  prava intelektualnog vlasništva.
Vrednovanje radova izvršit će prosudbeno povjerenstvo koje će sastaviti Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima:
  • primjerenost zadanoj temi,
  • kreativnost.
Nagrade
U svakoj kategoriji odabrat će se tri finalista koji će dobiti prigodne nagrade u obliku darovnog paketa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, te najbolji rad u svakoj od kategorija čijem će se autoru/ima dodijeliti certifikat Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

Između najboljih radova svake od kategorija odabrat će se ukupno najbolji rad čiji će autor/i biti nagrađen/i tabletom (jedna glavna nagrada neovisno o tome da li je nagrađeni rad individualan ili skupni), a njihova škola bit će nagrađena trofejem Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Najbolji radovi u svakoj od kategorija mogu biti izloženi u sklopu manifestacije Dan intelektualnog vlasništva za djecu i mlade ili neke druge manifestacije koju će organizirati organizatori ovog natječaja, uz mogućnost izlaganja na prigodnim izložbama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Ženevi.
Postupak prijave na natječaj
Radovi se mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu: Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, ili na adresu elektroničke pošte akademija@dziv.hr sa naznakom: Za natječaj „Original je uvijek bolji“. Likovni radovi i stripovi mogu se dostavljati isključivo fizički (osobno ili poštom), odnosno ne mogu se dostavljati elektroničkom poštom.
Radovi se ne vraćaju.


Cjeloviti tekst natječaja
 

 

Datum novosti: 21.12.2018.

Ispiši stranicu