Stop krivotvorinama

Obavijest o novim nadležnostima sudova u području intelektualnog vlasništva

Foto: Freeimages.com/Jason Morrison

Obavještavamo korisnike da je 1. siječnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18), koji donosi značajne novine u nadležnostima sudova u postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

Općinski kazneni sud u Zagrebu postaje isključivo nadležan za postupanje u svim predmetima kaznenopravne zaštite intelektualnog vlasništva (kaznena djela iz Glave 27. Kaznenog zakona), a Općinski prekršajni sud u Zagrebu za postupanje u svim prekršajnim predmetima u području zaštite intelektualnog vlasništva. U kaznenom postupku u drugom stupnju nadležni su županijski sudovi, a u prekršajnom postupku u drugom stupnju nadležan je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu stvarno je i mjesno nadležno državno odvjetništvo u predmetima kaznenopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva, sukladno odredbama Zakona o državnom odvjetništvu (NN 67/18).
 

Datum novosti: 23.1.2019.

Ispiši stranicu