Stop krivotvorinama

Obilježavanje svjetskog dana intelektualnog vlasništva 2011.; Održano javno događanje u sklopu akcije „Stop krivotvorinama i piratstvu“

Javno događanje u okviru akcije STOP KRIVOTVORINAMA I PIRATSTVU održano je 21. travnja 2011. godine od 12.00 do 22.00 sata na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Ovo javno događanje u zajedničkoj organizaciji nadležnih tijela državne uprave i organizacija koje sudjeluju u mehanizmu koordinacije za provedbu prava intelektualnog vlasništva predstavlja najznačajniju aktivnost u okviru ovogodišnjeg nacionalnog obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva.

Program događanja obuhvaćao je informativno-promotivne te umjetničko-zabavne sadržaje kroz koje su se građani imali priliku upoznati s problemom i rizicima krivotvorenja i piratstva, te sustavom zaštite intelektualnog vlasništva. Izuzetno bogat program je rezultat uspostavljene odlične suradnje između nadležnih institucija i organizacija nositelja prava intelektualnog vlasništva.

Informativno-promotivni dio programa odvijao se putem zajedničkog info-štanda na kojem su sudjelovale sve zainteresirane institucije i udruge koje sudjeluju u radu koordinacije međuagencijske suradnje. Provedbene institucije (MUP RH, Ministarstvo financija RH – Carinska uprava, Ministarstvo pravosuđa RH i Državni inspektorat) su na zajedničkom info-štandu izložili uzorke krivotvorene robe iz slučajeva koje su vodile u vezi povreda prava intelektualnog vlasništva, te zajedničke informacijske materijale. Ostale institucije i udruge (DZIV, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, HDS ZAMP) su na info-štandu sudjelovale s informativnim materijalima iz svoje nadležnosti. Građani su se na taj način imali priliku informirati o problematici krivotvorenja i piratstva kroz neposredni razgovor s djelatnicima institucija i putem promotivnih materijala (letaka, brošura), sudjelovali su u anketi o odnosu građana prema krivotvorenju i piratstvu, te provjeravali svoje znanje u kvizovima znanja te su neki na taj način osvojili i vrijedne nagrade od kojih je najzanimljivija bila putovanje u Biograd za dvije osobe na dodjelu diskografske nagrade Porin.

Program je vodila Anja Alavanja a umjetnički dio programa sastojao se od koncerta domaćih glazbenika – nastupili su Antonija Šola, Feminnem, Vanna, Jacques, Buđenje, Leteći odred i Colonia – a prikazani su i prateći promotivni video sadržaji.

 

Datum novosti: 21.4.2011.

Ispiši stranicu