Stop krivotvorinama

Objava novog broja službenog glasila Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila novo izdanje svoga glasila „The Observatory Newsletter” (travanj, 2016.).

U ovom broju glasila uvodno se navode vijesti koje se odnose na promjenu službenog naziva Ureda za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM) u Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (The European Union Intellectual Property Office, EUIPO), koja je u primjeni od 23. ožujka 2016.  Naziv Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) unutar EUIPO-a ostao je nepromijenjen. Detaljnije se navode i druge novine koje donosi nova europska regulativa u ovom području.

Nadalje, u glasilu se analiziraju rezultati do sada provedenih ekonomskih istraživanja koja se bave utjecajem problema krivotvorenja proizvoda u pojedinim industrijskim sektorima u Europskoj uniji. Do sada je provedeno šest studija primjenom ujednačene metodologije, u sektoru kozmetike i proizvoda za osobnu njegu, zatim sektoru odjeće, obuće i dodataka odjeći, sportskih proizvoda, igara i igračaka, nakita i satova te ručnih torbica i putnih torbi. Ukupni gubici zbog krivotvorenja proizvoda za ovih šest skupina industrija procjenjuju se na oko 36 milijardi eura godišnje.

U glasilu je naveden i pregled drugih istraživanja i studija koje je EU Promatračnica objavila u proteklom razdoblju, te pregled stručno-edukacijskih aktivnosti koje su održane ili se najavljuje njihovo skorašnje održavanje.

Objavljena je i vijest o početku Nacionalne kampanje o rizicima kupovine krivotvorenih i piratskih proizvoda putem interneta, koja se u Republici Hrvatskoj provodi pod nazivom „Ne kupujte mačka u vreći“.

U glasilu se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Glasilo je dostupno na sljedećoj poveznici.

Datum novosti: 18.4.2016.

Ispiši stranicu