Stop krivotvorinama

Objavljena izvješća Europske komisije o rezultatima primjene memoranduma o razumijevanju usmjerenih suzbijanju krivotvorina na Internetu


Grafika: Uz odobrenje Europske komisije

Europska komisija objavila je na svojim internetskim stranicama Izvješće o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorenih proizvoda putem Interneta iz 2011. godine i Izvješće o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju o internetskom oglašavanju i pravima intelektualnog vlasništva iz 2018. godine. 

Memorandum o razumijevanju iz 2011. godine potpisan je od strane internetskih platformi, nositelja prava i udruženja unutar industrije, kao temelj za budući dijalog i suradnju između relevantnih dionika u cilju suzbijanja ponude i prodaje proizvoda kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva na internetskom tržištu. Memorandum je, nakon izvršene prve evaluacije rezultata njegove primjene, revidiran 2016. godine, kada su dodana tri ključna pokazatelja slijedom kojih potpisnici ovoga Memoranduma dostavljaju podatke koji su od značaja za daljnju analizu i praćenje. Ovo je treće po redu Izvješće o funkcioniranju navedenog Memoranduma (prva dva izvješća objavljena su 2013. i 2017. godine). Izvješće ukazuje na važnost kontinuirane suradnje i razmjene informacija između potpisnika Memoranduma s ciljem uklanjanja krivotvorene robe s internetskog tržišta i daje pregled prakse o kojoj su u izvještajnom razdoblju izvijestili potpisnici Memoranduma. Memorandum je primjer dobre suradnje dionika u okviru nelegislativnih mjera usmjerenih suzbijanju krivotvorenja i piratstva, a ujedno doprinosi boljem razumijevanju načina funkcioniranja internetskog tržišta te samih izazova koje ono predstavlja za sustav zaštite intelektualnog vlasništva.  

Iz Izvješća o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju iz 2018. godine, koji je imao za cilj smanjiti pojavu oglasa (reklama) na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama na kojima se vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva, proizlazi da je ovaj Memorandum u velikoj mjeri utjecao na svijest proizvođača legitimnih proizvoda o tome da njihovi oglasi relativno lako mogu završiti na takvim web mjestima. Prema prikupljenim dokazima, udio oglasa za europske tvrtke na takvim nezakonitim internetskim stranicama smanjio se za 12% od početka primjene ovoga Memoranduma. Potpisnici Memoranduma podijelili su iskustva i uputili na dobru praksu u ovom području, osobito u vezi korištenja napredne tehnologije za praćenje postavljanja oglasa te u vezi prilagodbe ugovora sa svrhom smanjenja piratstva odnosno smanjenja rizika od pojave oglasa na takvim web mjestima. Potpisnici smatraju da ovaj Memorandum promiče dobru praksu i djeluje na zadovoljavajući način te da u ovom trenutku nema potrebe za izmjenom teksta Memoranduma. 

Više o navedenim inicijativama možete pročitati ovdje.

Datum novosti: 1.9.2020.

Ispiši stranicu