Stop krivotvorinama

Objavljena studija EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva o komparativnoj analizi slučaja o sustavima za alternativno rješavanje sporova o nazivu domene

Foto: Freeimages.com/anna maria lopez lopez

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u objavila je novu studiju pod nazivom „Comparative Case Study on Alternative Resolution Systems for Domain Name Disputes“.

Pored mnogobrojnih prednosti za tržište i potrošače, razvoj interneta doveo je i do uvećanog rizika od povreda prava intelektualnog vlasništva pri čemu su povredama naročito podložni žigovi s obzirom na to da mogu biti uvršteni u nazive domena kao tekst, a to može dovesti do zlouporabe naziva domena. Zbog problema učinkovitog ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva povezanih sa zlouporabom naziva internetskih domena uvedene su brojne mogućnosti rješavanja sporova putem interneta bez potrebe za skupim i vremenski zahtjevnim sudskim postupcima te različite politike rješavanja sporova o nazivima domena poput primjerice Jedinstvene politike rješavanja sporova o nazivu domena koju je donijela Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (politika UDRP).

Ova studija bavi se usporedbom vjerojatnih ishoda deset odabranih politika za rješavanje sporova (uključujući politiku UDRP) za jedanaest teoretskih scenarija slučaja. Cilj je studije identificirati ključne sličnosti i razlike mogućih ishoda  kao i usporedbe i suprotstavljanje ključnih karakteristika svake politike za rješavanje sporova poput postupaka, naknada, trajanja i statistika slučaja.

Iz studije proizlazi da su ocijenjene politike za rješavanje sporova suštinski slične politici UDRP (osim politike Danskog odbora za žalbe o domenama)  te su stoga i vjerojatni ishodi za jedanaest teoretskih scenarija slučaja bili slični.

Rezultati ove studije trebali bi omogućiti veću jasnoću nositeljima prava intelektualnog vlasništva, nositeljima naziva domena i donositeljima politika u pogledu različitih obilježja analiziranih sustava za rješavanje sporova.

Cjelokupna studija dostupna je putem sljedeće poveznice, a na istoj poveznici dostupan je i sažetak studije na hrvatskom jeziku.

Datum novosti: 14.2.2019.

Ispiši stranicu