Stop krivotvorinama

Objavljena studija EUIPO-a i OECD-a o zlouporabama kontejnerskog pomorskog prijevoza u globalnoj trgovini krivotvorinama


Foto: Shutterstock/Avigator Fortuner
Izvor: EUIPO/OECD

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju koja se bavi analizom razmjera zlouporaba kontejnerskog pomorskog prometa za trgovinu krivotvorenim proizvodima. Studija je nastala u suradnji EUIPO-a i OECD-a, a objavljena je pod izvornim nazivom „Misuse of Containerized Maritime Shipping in the Global Trade of Counterfeits“.

Trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima rastući je globalni problem. Stoga su OECD i EUIPO proveli više istraživanja vezanih uz ove oblike nezakonite trgovine, s ciljem utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza potrebnih za usvajanje odgovarajućih politika i strategija u borbi protiv ovih negativnih pojava.

Prijevoz i distribucija proizvoda općenito uključuje veći broj poslovnih subjekata, pri čemu sektor prijevozništva obuhvaća poštanske pružatelje usluga, kurirske službe, željezničke, kamionske i zračne prijevoznike, te prijevoz morskim plovilima koja uključuju i brodove koji prevoze kontejnere.

Iz objavljene studije proizlazi da pomorski prijevoz igra važnu ulogu u svjetskoj trgovini, čineći više od 80% prijevoza svih roba kojima se trguje na međunarodnoj razini te više od 70% ukupne vrijednosti trgovine. Brodovi koji prevoze kontejnere povećavali su učinkovitost u prijevozu tereta i smanjili troškove međunarodne trgovine, ali se i često zloupotrebljavaju za prijevoz krivotvorenih proizvoda kao i drugih vrsta nezakonitih proizvoda, pa čak i za nezakoniti prijevoz migranata.

Iako najveći broj oduzimanja krivotvorenih i piratskih proizvoda u carinskom postupku čine proizvodi koji se dostavljaju naručiteljima putem poštanskih pošiljaka, najveća vrijednost oduzetih krivotvorina bilježi se upravo u pomorskom prijevozu. Tako je tijekom 2016. godine kontejnerskim brodovima prevezeno 56% oduzetih krivotvorina gledajući prema njihovoj ukupnoj vrijednosti. 

U razdoblju od 2014. do 2016. godine najveći broj pošiljaka s krivotvorenim proizvodima koji se prevozio kontejnerskim brodovima bile su podrijetlom iz Kine (tabela na str. 42.).

U studiji su prikazani i podaci za Europsku uniju te je zabilježeno da je više od polovine kontejnera koji su tijekom 2016. godine brodovima prevezeni iz zemalja za koje se zna da su glavni izvori krivotvorina na područje EU-a ušlo kroz Njemačku, Nizozemsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Trgovina krivotvorenim proizvodima iznosila je u 2016. godini 3,3% ukupne svjetske trgovine. 

Studija u cjelini, te informativni sažetak na hrvatskom jeziku, dostupni su putem sljedeće poveznice.

Datum novosti: 3.3.2021.

Ispiši stranicu