Stop krivotvorinama

Objavljena studija EUIPO-a o rizicima krivotvorenih proizvoda za potrošače

Foto: Carina RH

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je još jednu u nizu studija koje se bave problemima krivotvorenja odnosno piratstva (povreda prava intelektualnog vlasništva), pod izvornim nazivom „2019 Qualitative Study on Risks Posed by Counterfeits to Consumers”.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da se proizvodnjom krivotvorenih proizvoda često bave određene kriminalne skupine, koje uz to što svjesno povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, zasigurno ne vode računa o kvaliteti i sigurnosti proizvoda koje namjeravaju staviti u promet. Stoga takvi proizvodi mogu sadržavati supstance ili komponente koje ne udovoljavaju Europskim zahtjevima sigurnosti i time mogu predstavljati rizik za zdravlje i sigurnost europskih potrošača koji bi takve proizvode koristili.

U studiji se pojašnjava uloga sustava RAPEX („Rapid Alert System for dangerous non-food products“) odnosno sustava Europske komisije za brzu razmjenu službenih obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. 

Vezano uz rezultate koje bilježi ovaj sustav, potrebno je istaknuti da sustav ne obuhvaća sve skupine proizvoda, odnosno ne uključuje hranu, hranu za životinje niti lijekove. Od uspostavljanja ovoga sustava 2003. godine, upućeno je više od 22 000 obavijesti o opasnim proizvodima, a samo tijekom 2017. godine države članice uputile su 2 201 obavijest o opasnim proizvodima, uglavnom  iz kategorije igračaka, motornih vozila ili modnih dodataka. Potencijalni rizici kod korištenja ovakvih proizvoda uglavnom su se odnosili na mogućnost ozljeda, trovanja, gušenja ili električnog udara, no mogu postojati i drugi rizici ili kombinacija više njih. 

Igračke su najčešće identificirane kao opasan i krivotvoreni proizvod kroz sustav RAPEX u razdoblju od 2010. do 2017. godine (50% dojava), zatim odjeća, tekstil i modni dodaci (približno 30% dojava), a vezano uz podrijetlo ovih proizvoda proizlazi da ih je većina proizvedena izvan Europske unije (za 73% proizvoda utvrđeno je da je zemlja podrijetla Kina).

Studija sadrži analizu slučajeva zaprimljenih dojava kroz sustav RAPEX, uključujući analizu potencijalnog rizika za potrošače u svakom od tih slučajeva. 

U studiji se utvrđuje da je potrebno prikupljati podatke o krivotvorenim proizvodima i iz ostalih relevantnih izvora, kako bi se provela daljnja istraživanja i upozorila javnost na ove negativne i opasne pojave. 

Studiji EUIPO-a možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

 

Datum novosti: 11.6.2019.

Ispiši stranicu