Stop krivotvorinama

Objavljena studija EUIPO-a o utjecaju zaštite intelektualnog vlasništva na mala i srednja poduzeća

U okviru aktivnosti obilježavanja desete godišnjice djelovanja Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnice) pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavljen je prigodni video sadržaj o radu EU Promatračnice te je objavljeno i treće izdanje studije “Intelektualno vlasništvo u 2022. godini – pokazatelji za mala i srednja poduzeća“ (Intellectual Property SME Scoreboard 2022).

Ova studija sadržajno se nastavlja na istraživanja provedena 2016. i 2019. godine među malim i srednjim poduzećima (dalje: MSP) iz Europske unije, a provedena je s ciljem utvrđivanja koriste li i u kojoj mjeri MSP-ovi zaštitu svojeg poslovanja pravom intelektualnog vlasništva. Istraživanje je provedeno na uzorku od 8372 poduzeća iz svih 27 država članica Europske unije, a među njima je bilo i 81 poduzeće iz Republike Hrvatske (detaljniji podaci na str. 19. studije).

Ukupno je 10% MSP-ova u istraživanju odgovorilo da su nositelji registriranih prava intelektualnog vlasništva, pri čemu je nacionalna registracija žiga najčešći oblik zaštite (6%) te potom slijede žigovi EU-a i patenti. MSP-ovi, međutim, koriste i druge mjere i oblike zaštite svojeg intelektualnog vlasništva koje uključuju i registraciju internetske domene (39%), zaštitu poslovnih tajni (19%), zaštitu neregistriranog dizajna (16%), zaštitu baza podataka (13%) te zaštitu u okviru autorskog prava (10%).

Kao glavne razloge zbog kojih su registrirali svoja prava intelektualnog (industrijskog) vlasništva 66% ispitanika navelo je sprječavanje kopiranja njihovih proizvoda ili usluga, 65% je označilo povećanje vrijednosti i ugleda poduzeća, 63% je navelo razloge pravne sigurnosti, 51% ostvarivanje učinkovite provedbe prava intelektualnog vlasništva, a 50 % ispitanika smatralo je da će zaštitom ojačati svoju pregovaračku poziciju u poslovanju. Također, 26% ispitanika navelo je da očekuju ostvarivanje naknada od licenciranja svojih prava.

Ukupno 93% poduzeća koja su registrirala prava intelektualnog vlasništva izjavilo je da su vidjeli pozitivne učinke takve registracije, uglavnom u vidu jačanja ugleda poduzeća.

Najveći broj MSP-ova koja nisu registrirala prava intelektualnog vlasništva kao razlog za takvu odluku navelo je da nisu vidjeli dodatne koristi od takve zaštite (35%), a dodatno navedeni razlozi odnosili su se na nedovoljnu inovativnost proizvoda ili usluga, nedostatak potrebnih znanja i dr.

MSP-ovi nose značajan dio gospodarskog poslovanja Europske unije, a dio ovih poduzeća razvija nova rješenja za neke od najvećih izazova današnjice, kao što su klimatske promjene te održivo i učinkovito korištenje resursa. Rezultati ove studije stoga su važan izvor podataka za provedbu mjera i inicijativa usmjerenih pomoći i podršci malom i srednjem poduzetništvu, koje su dio strateških dokumenata odnosno programa Europske komisije i EUIPO-a.

Više o rezultatima ove studije i metodologiji provedenih istraživanja možete pročitati ovdje.

Datum novosti: 30.9.2022.

Ispiši stranicu