Stop krivotvorinama

Objavljene dvije nove studije Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Foto: Freeimages.com/linusb4

Prva studija nosi naziv „Zbirka sudske prakse o ravnoteži između prava na informaciju i temeljnih prava u Europskoj uniji“. EUIPO je predstavio sažetke najvažnije sudske prakse Suda Europske unije te sudova pojedinih država članica Europske unije (Belgije, Njemačke, Grčke, Španjolske, Francuske, Austrije, Poljske, Portugala i Velike Britanije) vezanih uz primjenu članka 8. Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva. Predmetni se članak Direktive odnosi na pravo na informacije, prema kojem države članice osiguravaju u svojim nacionalnim  propisima kojima se uređuju građanski postupci zbog povrede prava intelektualnog vlasništva mogućnost da sud, na opravdan i razmjeran zahtjev tužitelja, može narediti počinitelju povrede ili drugim osobama navedenim u toj odredbi Direktive da dostave sudu informacije o podrijetlu i o distribucijskim kanalima robe i usluga kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva. Pravo na informacije iz ove odredbe stoga je važna zakonska mogućnost za nositelje prava u sudskom postupku no ono može biti u određenim slučajevima u sukobu s nekim drugim pravima, kao što je pravo na zaštitu osobnih podataka. Sud Europske unije pojasnio je u više svojih odluka da pravo na informacije treba biti tumačeno na nacionalnoj razini na način da omogućava puno poštovanje različitih temeljnih prava ili drugih temeljnih principa Europske unije, kao što je princip proporcionalnosti.
Studija je u cjelini dostupna na sljedećoj poveznici.

Druga objavljena studija nosi naziv „Prikaz osiguranja za slučaj parnice zbog povrede prava intelektualnog vlasništva“. Mala i srednja poduzeća često se susreću s problemom nedovoljnih financijskih sredstava potrebnih za vođenje često skupih parničnih postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva (visoki sudski troškovi, troškovi odvjetnika, vještačenja i sl.). Stoga su u ovoj studiji istražene mogućnosti odnosno sheme osiguranja za ovakve slučajeve, a sve u okviru inicijativa Europske komisije i EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva za pružanje jače podrške i pomoći malim i srednjim poduzećima u Europskoj uniji u zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva. Studija se temelji na istraživanjima koje je provela EU Promatračnica tijekom svibnja i lipnja 2017. godine.
Rezultati ovoga istraživanja dostupni su na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 14.5.2018.

Ispiši stranicu