Stop krivotvorinama

Objavljene studije EUIPO-a o statističkim pokazateljima u provedbi prava intelektualnog vlasništva te o industrijama koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva

Foto:Freeimages.com/linusb4

Obavještavamo vas o dvije nove studije koje je u proteklom razdoblju objavila Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).
 

Prva studija upućuje na trendove u provedbi prava intelektualnog vlasništva i nosi naziv „Izvješće za razdoblje 2013. - 2017. o provedbi prava intelektualnog vlasništva u EU-u: rezultati na granicama EU-a i u državama članicama“ te predstavlja prvu zajedničku analizu dvaju izvora podataka, i to podataka o zadržavanju (privremenom oduzimanju) robe na granicama Europske unije, koje su carinska tijela uz pomoć službe Europske komisije (DG TAXUD) prikupila i objavila na portalu IP Enforcement Portal i podataka o zadržavanjima koja su odredila nadležna tijela za provedbu prava u 24 od 28 država članica, na svojim nacionalnim tržištima. Izvješće pruža sveobuhvatni uvid u podatke o količini, procijenjenoj vrijednosti i kategorijama (vrstama) zadržanih proizvoda u Europskoj uniji.

Iz studije proizlazi da je broj krivotvorenih proizvoda zadržanih u Europskoj uniji u razdoblju od 2013. do 2017. godine iznosio 438 milijuna, pri čemu je 30- 40% tih proizvoda zadržano na granicama Europske unije, dok je ostatak zadržan na nacionalnim tržištima. Procijenjena vrijednost zadržanih krivotvorenih proizvoda iznosi oko 12 milijardi eura. U pogledu količine zadržanih proizvoda proizlazi da se najčešće radilo o odjevnim dodacima, igračkama, snimljenim CD-ovima ili DVD-ovima i cigaretama, dok u pogledu procijenjene vrijednosti  prednjače odjevni dodaci i snimljeni CD-ovi ili DVD-ovi, ali i satovi, torbe, novčanici i torbice. Prema podacima iz Izvješća, najčešće se povrjeđuje pravo žiga (povreda žiga utvrđena je u 70% slučajeva).

Studija kao i informativni sažetak na hrvatskom jeziku dostupni su putem sljedeće poveznice.

Druga objavljena studija također je od velikog značaja jer pokazuje doprinos industrija koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva na gospodarski rast i konkurentnost Europske unije. Studija nosi naziv „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“, a nastala je slijedom istraživanja koje su zajednički proveli EUIPO i Europski patentni ured (EPO). Radi se o trećoj po redu takvoj studiji (prva studija objavljena je 2013., a druga 2016. godine).
Studija se odnosi na razdoblje od 2014. do 2016. godine, a cilj istraživanja bio je pružiti ažuriranu procjenu ukupnog doprinosa industrija koje se intenzivno koriste različitim vrstama prava intelektualnog vlasništva u gospodarstvu Europske unije u cjelini i gospodarstvima pojedinačnih europskih zemalja. Osim rezultata za 28 država članica EU-a, studija obuhvaća i glavne rezultate za Island, Norvešku i Švicarsku.

Kao jedan od glavnih zaključaka studije proizlazi da su u gospodarstvu Europske unije sada utvrđene 353 industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva. Oko dvije trećine tih industrija intenzivno se koriste s više od jednim pravom intelektualnog vlasništva. Ove su industrije u promatranom razdoblju omogućile 29,2%  svih radnih mjesta u Europskoj uniji odnosno imale su približno 63 milijuna zaposlenika. Doprinijele su sa gotovo 45% ukupne gospodarske aktivnosti u Europskoj uniji, a procjenjuje se da su plaće zaposlenika koji rade u ovim industrijama čak 47% veće u odnosu na druge sektore.

Studija sadrži i podatke relevantne za Republiku Hrvatsku (infografika), a studija u cjelini te informativni sažetak na hrvatskom jeziku dostupni su putem sljedeće poveznice.
 

Datum novosti: 4.10.2019.

Ispiši stranicu