Stop krivotvorinama

Objavljeni rezultati istraživanja o negativnim učincima krivotvorenja u sektoru sportskih proizvoda

Foto: Carina RH

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri OHIM-u (dalje: EU Promatračnica) objavila je treću u nizu ekonomskih studija koje se bave utjecajem problema krivotvorenja proizvoda u pojedinim industrijskim sektorima u Europskoj uniji, pod izvornim nazivom „The economic cost of IPR infringement in sports goods”.

Studija se odnosi na sportske proizvode odnosno proizvode i opremu za sport na vanjskim i unutarnjim terenima (lopte, rekete, palice, klizaljke, skije, vezove i štapove, opremu za jedrenje, pribor za sportski ribolov i lov i drugo), ali ne uključuje sportsku odjeću i obuću.

Uvodno se navodi da je u sektoru sportskih proizvoda, prema istraživanjima iz 2012. godine, zaposleno oko 43.000 radnika u Europskoj uniji, a 4.271 poduzeće bilo je uključeno u proizvodne djelatnosti ovoga sektora. Zemlje s najvećim brojem proizvođača sportske opreme na teritoriju Europske unije su Italija, Njemačka i Francuska, te njihovi proizvodi čine 55% ukupne proizvodnje u ovom sektoru u Europskoj uniji.

Izravni gubici ovog industrijskog sektora zbog prodaje krivotvorina na razini cijele Europske unije procjenjuju se na 500 milijuna eura godišnje (6,5% ukupnih prihoda sektora). S time su povezani i gubici radnih mjesta, koji se procjenjuju na 2.800 izgubljenih radnih mjesta unutar cijele Europske unije. Tablica na str. 14. studije prikazuje podatak i o gubicima ovoga sektora procijenjenim za Republiku Hrvatsku, koji iznose 3 milijuna eura.

Gubici se ne promatraju samo u sektoru u kojem se istraživanje provodi, nego se razmatra i negativni utjecaj na druge, povezane sektore, odnosno indirektni negativni učinci na druge segmente proizvodnje u EU, a u obzir svakako treba uzeti i gubitke u javnim financijama. Sama studija sadrži i detaljan prikaz metodologije koja je korištena u istraživanju.

Ovakva istraživanja EU Promatračnice nastavit će se u predstojećem razdoblju i u drugim industrijskim sektorima, za koje je poznato da su ugroženi problemom krivotvorenja (sektor lijekova, alkoholnih pića, duhana,  igara i igračaka, satova, nakita, računala itd.). Rezultati svih ovih studija koje se rade prema ujednačenoj metodologiji dati će cjelovitu i objektivnu sliku problema krivotvorenja i ukupnog negativnog učinka povreda prava intelektualnog vlasništva na sve dionike sustava i na društvo u cjelini.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.

Datum novosti: 10.9.2015.

Ispiši stranicu