Stop krivotvorinama

Objavljeni rezultati istraživanja o negativnim učincima krivotvorenja u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića i vina

Foto : FreeImages.com/Sacha Leclair

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u objavila je osmu u nizu ekonomskih studija koje se bave utjecajem problema povreda prava intelektualnog vlasništva u pojedinim industrijskim sektorima u Europskoj uniji, pod izvornim nazivom: „The economic cost of IPR infringement in spirits and wine“.

Studija prikazuje gubitke u državama članicama EU koji su posljedica krivotvorenja u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića i vina, gubitke radnih mjesta koja su povezana s navedenim sektorima, gubitke u javnim financijama odnosno u proračunima država članica EU koji su posljedica tih nezakonitih djelatnosti.

Iz studije proizlazi kako gubici od prodaje na razini EU zbog proizvodnje krivotvorenih jakih alkoholnih pića i vina iznosi 1,3 milijarde eura godišnje. Gubici od prodaje koji su posljedica krivotvorenja u ovim industrijskim sektorima na godišnjoj razini u zemljama EU iznose 4,4% od zakonite prodaje jakih alkoholnih pića i 2,3% od zakonite prodaje vina. Prodajni gubici nastali zbog krivotvorenja najviši su u Španjolskoj i iznose 263 milijuna eura godišnje. S prodajnim gubicima u navedenim sektorima povezan je i izravni gubitak od 4.815 radnih mjesta pri čemu je i taj gubitak najizraženiji u Španjolskoj nakon čega slijedi Rumunjska, Bugarska pa Francuska.

Gubici se ne promatraju samo u sektoru u kojem se istraživanje provodi, nego se razmatraju i indirektni negativni učinci na druge segmente proizvodnje u EU te gubitak u javnim financijama. Uzimajući navedeno u obzir, studija navodi kako je ukupni gubitak radnih mjesta puno veći i iznosi 23.300 radnih mjesta, a s obzirom da krivotvorenje u ova dva sektora ima utjecaj i na zapošljavanje u poljoprivredi (8.600 radnih mjesta), prehrambenoj industriji (6.100 radnih mjesta), trgovini, transportu i dr. Također, studija navodi i podatak o gubitku prihoda koji trpi država zbog neplaćanja poreza te se procjenjuje da taj gubitak za EU 28 iznosi 1,2 milijardi eura godišnje.

Studija sadrži i detaljan prikaz metodologije koja je korištena u istraživanju.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici

Datum novosti: 17.8.2016.

Ispiši stranicu