Stop krivotvorinama

Objavljeni rezultati istraživanja o negativnim učincima piratstva u sektoru glazbe

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u objavila je sedmu u nizu ekonomskih studija koje se bave utjecajem problema povreda prava intelektualnog vlasništva u pojedinim industrijskim sektorima u Europskoj uniji, pod izvornim nazivom: „The economic cost of IPR infringement in the recorded music industry“.

U industriji glazbe snimljene na nosače zvuka u proteklih dvadeset godina uočavaju se vrlo značajne promjene uvjetovane razvojem tehnologije i promjenom poslovnih modela, posebice razvojem interneta i MP3 formata, koje su u mnogo čemu olakšale korisnicima pristup glazbi i njezino korištenje. S druge strane, ovakav razvoj doveo je i do vrlo rasprostranjenog korištenja glazbe na način i pod uvjetima koji ne uvažavaju prava autora i nositelja srodnih prava (neovlašteno korištenje predmeta zaštite – piratstvo).

U studiji se razmatraju negativni učinci piratstva u slučajevima u kojima se neovlašteno koriste fizički nosači zvuka kao što su CD-ovi ili DVD-ovi (primjerice, prodaja neovlašteno umnoženih nosača zvuka) kao i slučajevi digitalnog piratstva (primjerice, aktivnosti nelegalnih internetskih servisa). Studija pokazuje da je tijekom 2014. godine u zemljama članicama Europske unije ovaj podsektor glazbene industrije pretrpio gubitke u iznosu od 5,2% prihoda odnosno direktni gubitak zarade u toj godini iznosio je 170 milijuna eura. Gubitak očekivanih iznosa poreza i doprinosa zbog nelegalnog korištenja glazbe iznosio je 63 milijuna eura, a izgubljeno je više od 800 radnih mjesta.

Na stranicama 15., 17. i 19. studije nalaze se iskazani podaci o gubicima u glazbenom sektoru u odnosu na zemlje članice EU-a te su vidljivi i podaci za Republiku Hrvatsku.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.
 

Datum novosti: 25.5.2016.

Ispiši stranicu