Stop krivotvorinama

Objavljeno izvješće Europske komisije o provedenim javnim konzultacijama o dubinskom pregledu i integritetu nabavnog lanca u svrhu zaštite prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija objavila je izvješće o rezultatima javnih konzultacija o mehanizmima koje su razvile kompanije kako bi osigurale svoje nabavne lance i time zaštitile svoje intelektualno vlasništvo, pod izvornim nazivom: "Due diligence and supply chain integrity for intellectual property protection“.

Navedene javne konzultacije provedene su u razdoblju od 17. prosinca 2015. godine do 13. svibnja 2016. godine te je unatoč nastojanju Europske komisije da se što veći broj dionika uključi u ove javne konzultacije zaprimljen vrlo mali broj očitovanja na temelju kojih je provedena studija.

S obzirom na sve veću složenost nabavnih lanaca u uvjetima globalizacije, oni postaju sve više podložni različitim vrstama povreda, uključujući ulazak (prodor) krivotvorenih proizvoda u lance ili proizvoda vrlo loše kvalitete.

Iz izvješća Europske komisije proizlazi kako 58,33% dionika koji su sudjelovali u javnim konzultacijama radi s više od 25 strateških dobavljača te većina njih zahtijeva povjerljive informacije od dobavljača poput primjerice njihove prakse podugovaranja, njihovih ključnih dobavljača, uvjeta zapošljavanja i sl., dok samo 41,67% dionika zahtijeva informacije o povredama prava intelektualnog vlasništva koje su u prošlosti zabilježili dobavljači. U pogledu nadziranja nabavnog lanca, većina dionika je uspostavila sustav revizije nad svojim dobavljačima na način da vrše ispitivanje uvjeta vezanih za okoliš, uvjeta zapošljavanja, uvjeta primjene informacijske i komunikacijske tehnologije i ostalo, pri čemu niti jedan dionik u okviru revizije ne provodi kontrolu licenci vezanih uz prava intelektualnog vlasništva drugih dobavljača.

Nadalje, iz izvješća proizlazi kako većina dionika ne koristi mehanizme ispitivanja koji su vezani za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u nabavnom lancu kao i da je niska razina godišnjih sredstava koja izdvajaju dionici za praćenje povreda prava intelektualnog vlasništva u nabavnom lancu. U izvješću se navodi i kako je većina dionika barem jednom imala iskustva sa povredom prava intelektualnog vlasništva u svom nabavnom lancu. Samo pet sudionika javnih konzultacija je navelo kako koristi tehnologije detektiranja i praćenja kao pomoć pri obavljanju revizije u svom nabavnom lancu i/ili vezano uz zaštitu prava intelektualnog vlasništva svojih proizvoda i procesa, a većina dionika je navela da prate put nabave svojih sirovina.

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama dostupno je na sljedećoj poveznici.

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_en
 

Datum novosti: 16.11.2016.

Ispiši stranicu