Stop krivotvorinama

Objavljeno novo izdanje glasila EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM) objavila novo izdanje svoga glasila  „The Observatory's newsletter” (broj 4.).

U glasilu se navodi da je OHIM  dana 17. studenoga 2014. g. proslavio dvadesetu godišnjicu svoga postojanja i trenutno je najveća agencija Europske unije. Osnovna nadležnost OHIM-a je registracija žiga Zajednice i dizajna Zajednice, kao unitarnih prava koja vrijede na teritoriju svih 28 država članica EU-a, a nadležnost za praćenje problematike povreda prava intelektualnog vlasništva preuzeo je 2012. godine, od kada EU Promatračnica postaje dijelom unutrašnje organizacije OHIM-a. U novom broju glasila objavljene su i vijesti s Plenarnog sastanka EU Promatračnice, koji je održan od 28. do 29. listopada 2014. u sjedištu OHIM-a, na kojem su, između ostaloga,  predstavljene aktivnosti EU Promatračnice, posebice razvoj projekata i novih studija te baza podataka koje razvija OHIM (EDB, ACIST, ACRIS i Orphan Works Database).

U glasilu se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva, pa se tako u ovom broju objavljuju vijesti o održanim seminarima i stručnim skupovima koje je samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama i tijelima organizirao OHIM, o inicijativama i kampanjama nacionalnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva vezanim uz suzbijanje krivotvorenja i piratstva,  a objavljena je i informacija  o novoj publikaciji  OECD-a pod nazivom Vodič o zaštiti potrošača u kontekstu elektroničke trgovine, te članci o brojnim drugim temama iz ovoga područja.

Glasilo EU Promatračnice objavljeno je na poveznici:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/newsletter/Observatory-newsletter_December_2014_4_en.pdf

Datum novosti: 19.12.2014.

Ispiši stranicu