Stop krivotvorinama

Objavljeno novo izdanje glasila EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila novo izdanje svoga glasila „The Observatory Newsletter” (lipanj, 2016.).

U ovom broju glasila uvodno se daje globalni prikaz negativnih učinaka prometa krivotvorenim proizvodima u međunarodnoj trgovini, koji se temelji na rezultatima studije „Trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima – mapiranje gospodarskih učinaka“, iz koje proizlazi kako je međunarodna trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima dosegnula iznos od 338 milijardi eura odnosno 2,5% ukupne svjetske trgovine u 2013. godini. Uz to, u glasilu se prikazuju rezultati drugih studija koje su objavljene tijekom protekla tri mjeseca kao što su studija „Intelektualno vlasništvo i mladi“, „Intelektualno vlasništvo i mala i srednja poduzeća“ kao i sedme u nizu ekonomskih studija koja prikazuje rezultate istraživanja o negativnim učincima piratstva u sektoru glazbe. O objavi ovih studija i najvažnijim zaključcima koje iz njih proizlaze zainteresirana javnost izvješćivana je redovito i na ovim internetskim stranicama.

Nadalje, u glasilu je objavljena vijest o sastanku država koje sudjeluju u pilot projektu vezanom za stvaranje europskog agregatora zakonitih ponuda. Cilj je navedenog projekta uspostaviti jedinstveni portal koji će omogućiti potrošačima da prepoznaju mjesta odnosno internetske stranice na kojima mogu kupovati zakonite sadržaje iz svijeta muzike, filmova, računalnih igara, knjiga, televizijskih i sportskih događaja, u cijeloj Europskoj uniji.

Također, objavljena je vijest o održanoj konferenciji o provedbi prava intelektualnog vlasništva u lipnju 2016. godine u Bruxellesu, na kojoj je tema bila primjena pristupa „slijedi trag novca“ kod utvrđivanja povreda prava intelektualnog vlasništva kao i moguće izmjene Direktive EU-a o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

U glasilu je naveden i pregled ostalih stručno-edukacijskih aktivnosti koje su održane u proteklom razdoblju te se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Glasilo je dostupno na sljedećoj poveznici.

 

Datum novosti: 11.7.2016.

Ispiši stranicu