Stop krivotvorinama

Održan stručni skup o projektu objedinjavanja legalnih digitalnih izvora zabavnih sadržaja „AGORATEKA“

Dana 12. rujna 2018. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu održan je stručni skup „Promicanje legalnih digitalnih izvora kulturnih i zabavnih sadržaja – projekt Europske unije AGORATEKA“. Skup je organizirao Državni zavod za intelektualno vlasništvo, uz podršku Koordinacijskog povjerenstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva, te u suradnji s Uredom za intelektualno vlasništvo Europske unije (EUIPO).

Predstavnici EUIPO-a predstavili su hrvatskim dionicima u području produkcije i zaštite kulturnih i zabavnih sadržaja projekt AGORATEKA, koji putem odgovarajućeg internetskog portala na strukturiran način objedinjuje zakonitu internetsku ponudu kulturnih i zabavnih sadržaja država članica Europske unije, a koji u pravilu predstavljaju autorska djela i predmete zaštite autorskom pravu srodnih prava. Inicijativa za uspostavu AGORATEKE uslijedila je nakon analize rezultata brojnih istraživanja i studija koje je proveo EUIPO. 

Istraživanje „Europski građani i intelektualno vlasništvo – percepcija, svijest i ponašanje“, provedeno tijekom 2016. godine kao nastavak na ranije provedeno slično istraživanje, pokazalo je da su europski građani općenito naklonjeni pravu intelektualnog vlasništva te se 97% ispitanih građana Europske unije slaže da je važno da izumitelji, stvaratelji i umjetnici izvođači mogu zaštititi svoja prava i biti odgovarajuće plaćeni za svoj rad. U pogledu pristupa sadržajima zaštićenim autorskim i srodnim pravima putem Interneta, 83% ispitanika dalo bi prednost zakonitoj ponudi kada god ona postoji i kada je cjenovno prihvatljiva. Nadalje, 71% ispitanika koji su pristupali sadržajima zaštićenim autorskim i srodnim pravima putem nezakonitih internetskih stranica izjavljuje da bi sa tom praksom prestali ako bi im uz prihvatljivu naknadu mogli pristupiti na zakonit način. Istraživanje je ujedno pokazalo da su potrošači, posebno mlađe dobne skupine, često nesigurni kod pristupanja autorskim i srodnim pravima zaštićenim sadržajima na Internetu jer ne znaju je li izvor kojeg su pronašli zakonit ili se radi o tzv. piratskim stranicama.

Portal AGORATEKA za sada objedinjuje portale sa nacionalnom zakonitom ponudom sadržaja u ukupno 16 država članica EU-a, a portalu se pridružila i Švicarska. Cilj je ove inicijative objediniti nacionalne portale svih država članica EU-a kako bi se europskim građanima omogućio brz i jednostavan pristup zakonitoj ponudi kulturnih i zabavnih sadržaja zaštićenih autorskim i srodnim pravima, što ujedno znači i odgovarajući i zakoniti pristup značajnom dijelu kulturne baštine Unije (glazbi, filmovima, e-knjigama, itd). Na stručnom skupu predstavljen je primjer uspostave nacionalnog portala Portugala, koji je također uključen u projekt AGORATEKA.

S obzirom na to da je navedeno istraživanje pokazalo i to da ispitanici iz Republike Hrvatske još uvijek znatno manje pristupaju sadržajima zaštićenim autorskim pravom na zakonit način u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (njih svega 14% u odnosu na 27% svih europskih građana), prepoznata je potreba za uspostavljanjem portala koji bi objedinio zakonitu internetsku ponudu relevantnu za Republiku Hrvatsku, a koji bi se također uključio na portal AGORATEKA radi promocije nacionalnih sadržaja i u drugim članicama EU-a. Stoga su predstavnici kreativnih i kulturnih industrija odnosno nositelja autorskih i srodnih prava te njihovih organizacija i udruženja koja djeluju u Republici Hrvatskoj pozvani da se u predstojećem razdoblju aktivno uključe u pripremu ovakvog nacionalnog portala i da svoja nastojanja usmjere općenito jačanju zakonite ponude autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava na Internetu.

 

Datum novosti: 17.9.2018.

Ispiši stranicu