Stop krivotvorinama

Otvoreno javno savjetovanje Europske komisije o evaluaciji rada Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje vezano uz evaluaciju rada Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva (EU Promatračnica), koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). 

Cilj je savjetovanja prikupiti mišljenja dionika sustava zaštite intelektualnog vlasništva i zainteresirane javnosti o rezultatima rada EU promatračnice u pružanju podrške aktivnostima i inicijativama europskih institucija, nadležnih nacionalnih tijela država članica Europske unije te privatnog sektora (nositelja prava intelektualnog vlasništva, malih i srednjih poduzeća i dr.) u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, posebice krivotvorenja i piratstva.

Javno savjetovanje otvoreno je do 2. listopada 2018. godine.

Upitniku koji se ispunjava u okviru ovog savjetovanja možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

 

Datum novosti: 5.7.2018.

Ispiši stranicu