Stop krivotvorinama

Posjet delegacije Narodne Republike Kine Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo

S ciljem razmjene iskustava u području provedbe prava intelektualnog vlasništva Državni zavod za intelektualno vlasništvo posjetila je 16. prosinca 2019. godine višečlana delegacija Narodne Republike Kine, koju je predvodila gđa Lu Zhengmin, glavna ravnateljica Ureda nacionalne rukovodeće grupe za borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva i krivotvorenja (Office of the National Leading Group on the Fight Against IPR Infringement and Counterfeiting). 

U okviru službenog posjeta glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo gđa Ljiljana Kuterovac kineskoj je delegaciji predstavila strukturu i djelovanje koordinacijskog mehanizma za provedbu prava intelektualnog vlasništva koji u Republici Hrvatskoj djeluje od 2010. godine. Posebno je predstavljen sustav provedbe prava u Republici Hrvatskoj kojeg čine nadležna upravna i pravosudna tijela, struktura uspostavljenih koordinacijskih tijela i radnih skupina za stručnu podršku pojedinim aktivnostima, suradnja s predstavnicima nositelja prava, najvažnije inicijative i zajedničke aktivnosti koordinacije usmjerene jačanju javne svijesti o važnosti poštivanja prava intelektualnog vlasništva, zaštiti potrošača te općem jačanju sustava provedbe prava u Hrvatskoj.

Gđa Lu Zhengmin je predstavila glavne značajke strukture i način djelovanja kineske nacionalne koordinacije u području provedbe prava intelektualnog vlasništva, koju čine predstavnici 27 nadležnih kineskih institucija. Glavne zadaće ove koordinacije su organizacija i rukovođenje aktivnostima usmjerenima na borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, provedba analize stanja i predlaganje odgovarajućih politika i mjera, jačanje međunarodne suradnje u ovom području i provedba drugih vezanih aktivnosti.

Obje su strane kao najvažnije izazove današnjice u području provedbe prava intelektualnog vlasništva istaknule borbu protiv povreda prava koje se čine putem Interneta, koja zahtijeva dodatnu edukaciju i jačanje kapaciteta tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva. Posebnu je pažnju u tom smislu potrebno usmjeriti na sprječavanje nezakonite e-trgovine odnosno internetske prodaje proizvoda kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva (krivotvoreni proizvodi).

Zaključno su obje strane iskazale zadovoljstvo zbog razmjene stručnih iskustava i rezultata rada nacionalnih koordinacija osnovanih u području provedbe prava intelektualnog vlasništva te spremnost za daljnjim jačanjem bilateralne suradnje u ovom području.

 

Datum novosti: 18.12.2019.

Ispiši stranicu