Stop krivotvorinama

Posjet delegacije Žalbenih vijeća EUIPO-a Zavodu

 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo posjetila je 16. rujna 2022. godine delegacija Žalbenih vijeća koja djeluju pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Delegaciju je predvodio g. João Negrão, predsjednik Žalbenih vijeća, a uz njega su u stručnom posjetu sudjelovali g. Gordon Humphreys, voditelj Prvog i Trećeg žalbenog vijeća, g. Sven Stürmann, voditelj Drugog žalbenog vijeća te gđa Natalia Kapetanaki, predstavnica Službe za alternativno rješavanje sporova pri Žalbenom vijeću EUIPO-a.

Prvi dio stručnog skupa bio je namijenjen predstavljanju rada i pravne prakse Žalbenih vijeća predstavnicima hrvatskih sudova nadležnih za predmete iz područja intelektualnog vlasništva, zastupnicima u području prava industrijskog vlasništva te stručnjacima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. U uvodnom dijelu stručnog skupa sudionicima se pozdravnim riječima obratila glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo mr. sc. Ljiljana Kuterovac, a potom su svoja izlaganja održali predstavnici Žalbenog vijeća.

Žalbena vijeća odlučuju o žalbama protiv prvostupanjskih odluka koje donosi EUIPO u postupcima za registraciju žiga Europske unije i dizajna Zajednice. Osnovana su kao neovisno tijelo, a sastoje se četiri vijeća koja se isključivo bave žalbama podnesenim u predmetima za registraciju žigova Europske unije i jednog vijeća koje rješava žalbe iz područja dizajna Zajednice. Osim toga, u organizacijsku strukturu Žalbenih vijeća pripada i Veliko žalbeno vijeće koje može donositi odluke u oba područja (žig i dizajn), a njegove su odluke obvezujuće za svih pet žalbenih vijeća kao i za sve prvostupanjske odjele EUIPO-a, čime se osigurava konzistentnost u postupanju i donošenju odluka.

Sudionicima stručnog skupa predstavljeni su predmeti iz pravne prakse Žalbenih vijeća te je potaknuta stručna rasprava o pojedinim pitanjima postupka. Naglašen je značaj ujednačene primjene prava Europske unije kako u radu nadležnih odjela EUIPO-a i Žalbenih vijeća tako i pred nadležnim nacionalnim tijelima i sudovima država članica Europske unije, pa je kao jedna od važnijih inicijativa istaknuta redovita objava odluka Žalbenih vijeća koje su dostupne u objavljenim publikacijama na službenim stranicama Žalbenih vijeća. Također, korisno je uputiti i na bazu podataka za pretraživanje pravne prakse u području prava intelektualnog vlasništva (eSearch Case Law), koja obuhvaća izbor prvostupanjskih odluka EUIPO-a te odluka Žalbenog vijeća, presuda Općeg suda i Suda Europske unije kao i značajnijih presuda nacionalnih sudova država članica Europske unije. Detaljnije upute za pretraživanje baze podataka dostupne su ovdje.

Ukratko je predstavljen i Akcijski plan Žalbenih vijeća za razdoblje od 2021. – 2026. godine te je naglašeno da će se i u predstojećem razdoblju ustrajati u daljnjem unaprjeđenju rada Žalbenih vijeća kako bi se mogla nositi sa sve složenijim žalbenim predmetima, uz odgovarajuću transparentnost u radu i konzistentnost u odlučivanju, slijedeći sudsku praksu utvrđenu presudama Općeg suda i Suda Europske unije.

Kao jedan od važnijih ciljeva istaknuto je i šire korištenje alternativnih načina rješavanja sporova (Alternative Dispute Resolution), koji strankama omogućuju odgovarajuće mehanizme i alate za pronalaženje stručnih i brzih rješenja za mirno rješavanje sporova, kao dodatno sredstvo podrške korisnicima sustava zaštite, posebno malim i srednjim poduzećima. Na ovaj način u postupku medijacije, mirenja i drugih postupaka alternativnog rješavanja sporova moguće je postići rješavanje spora uz znatno manje troškova za stranke, uz mogućnost rješavanja sporova s prekograničnim elementom te smanjenja potrebe za vođenjem većeg broja parnica pred nacionalnim sudovima, čime se ujedno otvaraju vrata očuvanju  poslovnih odnosa i suradnje među strankama među kojima je nastao spor. Više o alternativnim načinima rješavanja sporova pred Žalbenim vijećima EUIPO-a dostupno je ovdje.

U nastavku stručnog posjeta predstavnika Žalbenih vijeća Zavodu održan je i bilateralni sastanak s predstavnicima Zavoda na kojem su se raspravile teme od zajedničkog interesa, posebno mogućnosti daljnjeg razvoja suradnje nacionalnih ureda nadležnih za intelektualno vlasništvo i Žalbenih vijeća EUIPO-a.

Datum novosti: 22.9.2022.

Ispiši stranicu