Stop krivotvorinama

Potvrđivanje vjerodostojnosti i izvršivosti odluka EUIPO-a

Nastavno na više upita zastupnika stranaka koji su u proteklom razdoblju upućivani Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, obavještavamo vas da je Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za potvrđivanje vjerodostojnosti i za izdavanje potvrde o izvršivosti odluka Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO-a), a na temelju članka 299. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 110. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije te članka 71. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice.
 

Datum novosti: 28.4.2021.

Ispiši stranicu