Stop krivotvorinama

Poziv na sudjelovanje u javnim konzultacijama o poštivanju prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave

Obavještavamo vas da je Europska komisija objavila poziv svim zainteresiranim dionicima sustava da sudjeluju u javnim konzultacijama o poštivanju prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. 

Cilj je ovog istraživanja prikupiti informacije i mišljenja o poštivanju zaštićenih prava intelektualnog vlasništva i poslovnih tajni u postupcima javne nabave te ispitati postoji li potreba za izradom jedinstvenog Vodiča za državna tijela koja provode postupke javnih nabava. Ovo istraživanje provodi se slijedom Mjere 9. sadržane u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom vijeću o obnovljenom konsenzusu za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva: Akcijski plan EU-a.

Proces javnih konzultacija traje do 7. srpnja 2015. godine.

Upitnik i upute za njegovo ispunjavanje možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Datum novosti: 27.4.2015.

Ispiši stranicu