Stop krivotvorinama

Studija „Europski građani i intelektualno vlasništvo – percepcija, svijest i ponašanje“

Izvor: EUIPO

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je treće izdanje studije koja se bavi percepcijom europskih građana o pravima intelektualnog vlasništva te mjerom u kojoj europski građani poštuju ta prava, pod izvornim nazivom „European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour - 2020“.

Prva takva studija objavljena je 2013., druga 2017. godine, a u pripremi ove studije provedeno je ukupno 25 636 intervjua s građanima Europske unije u dobi od 15 godina i više, pri čemu su se koristila vrlo slična pitanja kao i u prethodnom istraživanju, kako bi se omogućila usporedba rezultata.

Ova studija potvrđuje da se velika većina europskih građana, njih 98%, slaže s time da je važno da izumitelji, stvaratelji i umjetnici izvođači mogu zaštititi svoja prava i dobiti naknadu za svoj rad (isti podatak za 2017. godinu iznosio je 97%). U odnosu na prethodnu studiju udvostručio se udio europskih građana koji smatraju da od zaštite intelektualnog vlasništva najveće koristi ostvaruju stvaratelji umjetničkog sadržaja (s 10% u 2017. na 20% u 2020.).

Iz studije proizlazi da su europski građani uglavnom svjesni negativnih učinaka koje krivotvoreni proizvodi imaju na gospodarstvo te na zdravlje i sigurnost potrošača i uglavnom ne prihvaćaju opravdanja zbog kojih bi kupnja takvih proizvoda bila prihvatljiva, pri čemu mladi (osobe mlađe od 24 godine) lakše prihvaćaju opravdanje za kupnju krivotvorenih proizvoda te lakše priznaju da su kupili krivotvoreni proizvod. Studija ukazuje i na to da se udio europskih građana koji priznaju da su namjerno kupili krivotvorene proizvode smanjio sa 7% u 2017. na 5% u 2020. godini, a isti postotak za 2020. proizlazi i za Republiku Hrvatsku (graf na stranici 31 studije). 

Iz studije nadalje proizlazi da je među europskim građanima sve manje prihvatljivo pristupanje piratskom sadržaju na internetu (sadržaj kojim se povrjeđuju autorska prava), a svijest o zakonitim ponudama sadržaja putem interneta znatno je veća u 2020. godini u odnosu na 2017. godinu. Tako je više od dvije trećine europskih građana svjesno dostupnosti zakonitih sadržaja koji se nude u području glazbe, filma i TV-serija, a ta je svijest veća kod mlađih dobnih skupina. Korisnici će dati prednost zakonitom mrežnom sadržaju ako je dostupan po razumnoj cijeni te je čak 89% ispitanika izjavilo da će radije pristupiti zaštićenom sadržaju na zakonitim e-servisima nego na nelegalnim stranicama, ako je cijena korištenja pristupačna. 

Prema ovom istraživanju, 42% europskih građana plaća za korištenje sadržaja zaštićenog autorskim pravom zakonitim servisima na internetu, što predstavlja porast od 17 postotnih bodova u odnosu na 2017. godinu. Udio hrvatskih građana koji plaćaju za korištenje sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu iznosi 24%, dok je isti podatak za 2017. godinu iznosio svega 14% (graf na stranici 44 studije). No unatoč zabilježenom porastu, prema ovom pokazatelju Hrvatska se svrstala na posljednje mjesto među državama članicama Europske unije. 

Studija u cjelini, te informativni sažetak na hrvatskom jeziku, dostupni su putem sljedeće poveznice
 

Datum novosti: 30.11.2020.

Ispiši stranicu