Stop krivotvorinama

Studija EUIPO-a o povredama zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za vina, jaka alkoholna pića te poljoprivredne i prehrambene proizvode u Europskoj uniji

© Hrvatska turistička zajednica, Foto: Ivo Biočina

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju koja se bavi istraživanjem tržišta proizvoda obilježenih oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti u Europskoj uniji te povredama tih oznaka, pod izvornim nazivom: Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union.

Oznaka zemljopisnog podrijetla odnosno oznaka izvornosti je indikator (najčešće, naziv zemljopisnog područja) koji ukazuje da proizvod potječe iz specifičnog zemljopisnog područja i posjeduje određenu kvalitetu odnosno svojstva, ugled ili druge karakteristike koji se pripisuju tom njegovom podrijetlu.

Za potrebe ove studije koristili su se podaci iz sedamnaest država članica Europske unije,  čime je obuhvaćeno 82% ovog specifičnog tržišta, a vršila se provjera usklađenosti slijedom 23.000 provedenih nadzora nad 51.627 proizvoda obilježenih oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti, u razdoblju od 2011 – 2015. godine (tabela, str. 19.).

Iz studije proizlazi da je u 2014. godini potrošnja proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom izvornosti u Europskoj uniji iznosila 48 milijardi eura kao i da se glavnina proizvodnje i potrošnje ovih proizvoda odvijala u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. Također, među proizvodima obilježenim oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom izvornosti najveća je potrošnja vina (54,3%), zatim jakih alkoholnih pića (13,3%) i sireva (12,7%).

Nadalje, u studiji se navodi da je vrijednost proizvoda kojima se vršila povreda oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u 2014. godini iznosila 4.3 milijarde eura što odgovara podatku od 9% ukupne proizvodnje proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom izvornosti. Gubici koje su uslijed toga pretrpjeli potrošači, jer su bili u uvjerenju da kupuju originalni proizvod, iznosili su 2,3 milijarde eura. Povrede oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti zabilježene su u najvećem broju slučajeva kod proizvoda iz kategorije jakih alkoholnih pića (12,7%), voća, povrća i žitarica (11,5 %) te svježeg mesa i mesnih prerađevina (11%).

Studiji možete pristupiti putem sljedeće poveznice.

 

Datum novosti: 12.12.2016.

Ispiši stranicu