Objavljena studija „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“

Foto : FreeImages.com/H Berends

Studija „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“ zajednički je projekt Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Europskog patentnog ureda (EPO) te predstavlja nastavak ranijih istraživanja koja su provedena u razdoblju od 2008 – 2010. godine, a koja su pokazala da su industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva u navedenom razdoblju ostvarile 39% gospodarskog učinka Europske unije te su imale udio od 26% u ukupnoj zaposlenosti u Europskoj uniji.

Nova ekonomska studija predstavlja ažuriranje rezultata prethodne studije, a odnosi se na razdoblje od 2011 – 2013. godine. Rezultati studije ukazuju na to da su industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva od ključne važnosti za BDP, zaposlenost i trgovinu, a njihov je doprinos u europskom gospodarstvu porastao u odnosu na rezultate prethodno provedenog istraživanja. Studija obuhvaća sljedeća prava intelektualnog vlasništva: žigove, patente, industrijski dizajn, autorsko pravo, oznake zemljopisnog podrijetla i prava oplemenjivača biljnih sorti, a razmatra niz gospodarskih pokazatelja kao što su BDP, zaposlenost, vanjska trgovina i visina plaća. Za razliku od prethodne, ova studija obuhvaća i podatke za Republiku Hrvatsku.

Iz rezultata studije proizlazi da su industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva u izvještajnom razdoblju omogućile 27,8% od ukupnog broja radnih mjesta u Europskoj uniji te je u tim industrijama bilo zaposleno 60 milijuna Europljana. Dodatna 22 milijuna radnih mjesta evidentirana su u vezanim industrijama odnosno u industrijama koje opskrbljuju proizvodima ili uslugama industrijske sektore koji intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva. U ovim je industrijskim sektorima zabilježeno 42% ukupne gospodarske aktivnosti (BDP-a) u Europskoj uniji, odnosno 5,7 bilijuna eura. Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva, nadalje, ostvaruju glavninu trgovine Europske unije s ostatkom svijeta, bilježeći pritom trgovinski suficit. Plaće koje dobivaju zaposlenici u ovim industrijama 46% su veće u odnosu na plaće u ostalim industrijama.

Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva pokazale su se ujedno najotpornijima na negativne utjecaje gospodarske krize.

Informativni sažetak studije preveden je na hrvatski jezik te je dostupan na poveznici, a studiji u cjelini možete pristupiti putem sljedeće poveznice.


 

Datum novosti: 26.10.2016.