Obavijest strankama-COVID-19

Foto: Unsplash/ Kelly Sikkema

OBAVIJEST STRANKAMA

S obzirom na pogoršanu situaciju vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19, sukladno uputama Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) poduzima potrebne mjere u praćenju razvoja situacije i sprječavanju širenja zaraze.

Zavod do daljnjeg nastavlja redovno poslovati i komunicirati sa strankama, ali u svrhu smanjenja rizika od širenja epidemije upućujemo naše cijenjene stranke da sa Zavodom prednosno komuniciraju putem telefonskih i elektroničkih oblika komunikacije.

Za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog (industrijskog) vlasništva, uključivo i naknadne podneske u postupku, na raspolaganju je aplikacija e-Prijava industrijskog vlasništva kojoj možete pristupiti putem sustava e-Građani (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html) ili putem internetske stranice DZIV-a  (https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava).

Ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti telefonski ili putem elektroničkih oblika komunikacije, stranka je obavezna prethodno najaviti svoj dolazak u Zavod u dogovoru sa službenikom nadležnim za rješavanje predmetnog zahtjeva, te se prilikom boravka u prostorima poslovnog objekta i prostorijama Zavoda pridržavati odgovarajućih uputa za rad sa strankama

Za usluge Prijamnog ureda Zavoda upućujemo na komunikaciju putem broja telefona: 01/6106 418 i adrese elektroničke pošte: pisarnica@dziv.hr.

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva upućujemo na komunikaciju putem broja telefona: 01/6109 825 i adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr.


UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA U PROSTORIJAMA ZAVODA I PRATEĆIM PROSTORIMA POSLOVNOG OBJEKTA

  • Stranke i drugi posjetitelji obvezni su koristiti zaštitne maske za lice ili medicinske maske neprekidno tijekom cijelog boravka u prostorijama Zavoda i poslovnog objekta, i to na način da maska u svakom trenutku prekriva usta i nos,
  • Ukoliko stranke i drugi posjetitelji koji dolaze u Zavod ne koriste zaštitne maske za lice ili ih ne koriste na propisani način, zabranit će im se ulazak i boravak u prostorijama Zavoda i poslovnog objekta,
  • Pri ulasku u prostorije Zavoda stranke te drugi posjetitelji obvezni su dezinficirati ruke na uređaju za dezinfekciju ruku. Uz uređaj je postavljena uputa strankama o dezinfekciji ruku.
  • Ukoliko stranke i drugi posjetitelji posjećuju prostorije Zavoda koje nemaju izravni javni pristup, obavezni su pridržavati se i svih drugih zaštitnih mjera (npr. mjerenje tjelesne temperature) koje se provode na razini poslovnog objekta u kojem se nalaze prostorije Zavoda, kao i uputa nadležnog osoblja poslovnog objekta.

Zavod će redovito pratiti razvoj situacije te preporuke nadležnih tijela kako bismo vas u skladu s razvojem situacije pravodobno obavijestili o daljnjim mjerama radi održavanja sigurnosti građana vezano uz epidemiju bolesti COVID-19. 
(DZIV 4.11.2020.)

 

Datum novosti: 5.11.2020.