Studija „Europski građani i intelektualno vlasništvo – percepcija, svijest i ponašanje“

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (dalje: EU Promatračnica), koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM-u) objavila je novu studiju pod nazivom „Europski građani i intelektualno vlasništvo – percepcija, svijest i ponašanje“. Radi se o prvoj studiji takve vrste provedenoj na razini Europske unije, a u istraživanje su bili uključeni i hrvatski građani. Studija predstavlja sveobuhvatnu analizu percepcije europskih građana o pravu intelektualnog vlasništva i povredama toga prava. Prvi dio analize pokazuje da su europski građani općenito naklonjeni pravu intelektualnog vlasništva te se tako 96% ispitanih građana EU-a slaže da je važno da izumitelji, stvaratelji i umjetnici izvođači mogu zaštititi svoja prava i biti plaćeni za svoj rad, dok se 86% ispitanika slaže da je zaštita intelektualnog vlasništva značajna i kao doprinos poboljšanju i jamstvu kvalitete proizvoda i usluga. Isto tako, 69% ispitanika slaže se s tvrdnjom da poslovni subjekti koji svoje poslovanje temelje na intelektualnom vlasništvu značajnije doprinose stvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu. Međutim, na individualnoj razini, ispitivanje navika i osobnih stavova ispitanika kao i stvarnih znanja o intelektualnom vlasništvu pokazuju nešto drugačiju sliku, pri čemu rezultati variraju s obzirom na dob i spol ispitanika, a u nekim slučajevima od utjecaja je i stupanj obrazovanja, kao i područje odnosno država članica EU-a u kojoj ispitanik ima prebivalište.

Više podataka o studiji, uključujući sažetak studije na hrvatskom jeziku, možete pronaći na internetskim stranicama EU Promatračnice:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip_perception.

Datum novosti: 4.12.2013.