EU Promatračnica EUIPO-a objavila poziv za dodjelu financijske potpore

Četvrti poziv namijenjen je za financijsku potporu aktivnostima usmjerenim jačanju javne svijesti o intelektualnom vlasništvu. Zahtjevi se podnose EUIPO-u koristeći elektronički obrazac za prijavu (e-obrazac) najkasnije do 8. lipnja 2021. g. u 13:00 sati (po lokalnom vremenu). Detaljni uvjeti ovog poziva objavljeni su u Smjernicama za podnositelje.

Prihvatljivi podnositelji prijedloga su javna ili privatna tijela registrirana u jednoj od 27 država članica EU-a najmanje dvije godine. Za sve zainteresirane, EUIPO će organizirati i snimati informativni sastanak uživo na Internetu u četvrtak 13. svibnja 2021., a snimka će biti dostupna i naknadno.

Glavni cilj ovog poziva (GR/002/21) je potpora aktivnostima usmjerenim na podizanje javne svijesti o vrijednosti intelektualnog vlasništva i šteti koju uzrokuju krivotvorenje i piratstvo, istodobno naglašavajući važnost intelektualnog vlasništva u podupiranju kreativnosti, inovativnosti i poduzetništva. 

Posebni ciljevi ovog poziva jesu sljedeći: 

  • proširivanje znanja o vrijednostima intelektualnog vlasništva kao sredstva za zaštitu kreativnosti i inovacija pružanjem konkretnih i objektivnih informacija o intelektualnom vlasništvu u ovom kontekstu i razvojem svijesti o šteti koju uzrokuju povrede  prava intelektualnog vlasništva;
  • ​​uključivanje prioritetnih skupina zainteresirane javnosti u vezi s tim pitanjima s ciljem promjene ponašanja i smanjenja privlačnosti krivotvorenja i piratstva. 

Poziv za podnošenje prijedloga u 2021. g. podijeljen je u dva potprograma:


1. Potprogram: dopiranje do djece, mladih i/ili sadašnjih ili budućih nastavnika putem obrazovnih aktivnosti u akademskim i neakademskim okruženjima za učenje. Iznos bespovratnih sredstava po projektu biti će u rasponu od minimalno 20 000 EUR do maksimalno 60 000 EUR.
2. Potprogram:  dopiranje do potrošača, a osobito mladih potrošača. Iznos bespovratnih sredstava po projektu biti će u rasponu od  minimalno 40 000 EUR do maksimalno 100 000 EUR. 


Obavijest o pozivu.

Datum novosti: 6.5.2021.