Priopćenje za javnost povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

Foto : Carina RH

Svjetski dan borbe protiv krivotvorenja obilježava se od 1998. godine u lipnju svake godine na inicijativu Svjetske mreže protiv krivotvorina (Global Anti-Counterfeiting Network (GACG)) kako bi se podigla javna svijest o šteti koja nastaje krivotvorenjem. Svjetski dan borbe protiv krivotvorenja ove se godine obilježava 24. lipnja.

Krivotvorenim proizvodom smatra se svaki onaj proizvod, uključujući i njegovu ambalažu, koji je bez odobrenja nositelja prava na žig označen jednakim žigom ili žigom koji se od njega bitno ne razlikuje, i koji time povrjeđuje prava nositelja toga žiga. S obzirom na suvremene razmjere krivotvorenja nositelji prava intelektualnog vlasništva trpe znatnu štetu u poslovanju, a krivotvorenje ima i štetne šire društvene posljedice. Pri tome treba imati na umu da nositelji prava intelektualnog vlasništva nisu samo financijski jake, velike kompanije, nego često mala i srednja poduzeća kojima su prava intelektualnog vlasništva temelj poslovanja i egzistencije.

Provedbom prava intelektualnog vlasništva osigurava se zaštita prava i interesa nositelja prava u zakonom propisanim postupcima, kada su ta prava povrijeđena od strane neke fizičke ili pravne osobe. Uspješna i učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva garantira ujedno zaštitu potrošača, zaštitu zdravlja i sigurnosti građana, zaštitu gospodarstva i očuvanje radnih mjesta, sprječavanje organiziranog kriminala, ali i potiče inovativnost i povećanje kvalitete proizvodnje.

Postupke za provedbu prava pokreću u prvom redu nositelji prava intelektualnog vlasništva, a za neke vrste povreda prava postupke pokreću nadležna tijela po službenoj dužnosti. Bitan preduvjet učinkovitog sustava provedbe prava i uspješne borbe protiv krivotvorina horizontalna je suradnja između svih nadležnih tijela, te njihova suradnja s nositeljima prava. Nositelji prava kao i njihovi zastupnici stoga također imaju značajnu ulogu u borbi protiv krivotvorina.

Stoga ovom prigodom pozivamo nositelje žigova da koriste dostupne alate u borbi protiv krivotvorina kojima se olakšava komunikacija nositelja prava sa nadležnim institucijama za provedbu prava. Osobito skrećemo pozornost na elektroničku platformu Enforcement database (EDB), koja je uspostavljena u okviru Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva, a koja omogućava razmjenu informacija između nositelja prava i institucija za provedbu prava. Kroz podatke koje u ovu sigurnu aplikaciju unose sami nositelji prava pomaže se institucijama za provedbu prava prepoznati krivotvorine, čime se osigurava učinkovitija borba protiv krivotvorina na teritoriju cijele Europske unije.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorina Državni zavod za intelektualno vlasništvo poziva javnost da kupnjom legalnih proizvoda i prijavom onih koji prodaju ili nude na prodaju krivotvorene proizvode doprinesu vlastitoj sigurnosti i  zajedničkoj borbi protiv ove rastuće društvene opasnosti, a nositelje žigova poziva da iskoriste prednosti i mogućnosti koje nudi platforma Enforcement database (EDB) i time doprinesu obrani svojih prava i učinkovitijoj borbi protiv krivotvorina.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Datum novosti: 23.6.2015.