Predstavljanje studije „Prava intelektualnog vlasništva i rezultati poduzeća u Europi: ekonomska analiza“

18. lipnja 2015. godine predstavljeni su rezultati novog istraživanja koje promatra doprinos prava intelektualnog vlasništva uspješnosti poduzeća provedenog od strane Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM), koji djeluje putem Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva. Studija „Prava intelektualnog vlasništva i rezultati poduzeća u Europi: ekonomska analiza“ nastavak je ranije provedene studije „Industrije s velikim udjelom prava intelektualnog vlasništva: doprinos gospodarskoj uspješnosti i zapošljavanju u Europskoj uniji“ koja je objavljena u rujnu 2013.

Studija pokazuje da tvrtke koje su nositelji prava intelektualnog vlasništva ostvaruju bolje ekonomske rezultate od onih koje nisu nositelji prava intelektualnog vlasništva. Poduzeća koja su nositelji prava intelektualnog vlasništva općenito ostvaruju 29% veće prihode po zaposleniku, imaju oko šest puta veći broj zaposlenika te isplaćuju oko 20% više plaće. Kod malih i srednjih poduzeća (poduzeća s manje od 250 zaposlenika čiji godišnji promet ne premašuje 50 milijuna EUR) taj je postotak još istaknutiji pa tako mala i srednja poduzeća koja su nositelji prava intelektualnog vlasništva imaju gotovo 32% veće prihode po zaposleniku što predstavlja znatno veću ekonomsku učinkovitost koja dokazuje bitne koristi povezane sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva. Međutim, studija također pokazuje da velika poduzeća češće štite prava intelektualnog vlasništva nego mala i srednja poduzeća. Tako 40% velikih kompanija ima zaštićena prava intelektualnog vlasništva u usporedbi sa samo 9% malih i srednjih poduzeća koja imaju zaštićena prava intelektualnog vlasništva. Istraživanje se temelji na službenim financijskim podacima više od 2,3 milijuna europskih poduzeća te obuhvaća poduzeća koja imaju zaštićene patente, žigove i industrijski dizajn na nacionalnoj ili europskoj razini.  

Studiju možete pogledati ovdje.

Više informacija o provedenim studijama o značaju prava intelektualnog vlasništva možete pogledati ovdje.
 

Datum novosti: 30.6.2015.