Objavljena tri izvješća EUIPO-a


Obavještavamo vas o tri nova izvješća koje je objavio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), objavila je studiju koja se bavi analizom gospodarskih učinaka nezakonite trgovine krivotvorenom robom za mala i srednja poduzeća (MSP), pod izvornim nazivom „Risks of Illicit Trade in Counterfeits to Small and Medium-Sized Firms“.

Iz studije proizlazi kako su povrede prava intelektualnog vlasništva veliki rizik za profitabilnost i opstanak MSP-ova na tržištu te je s time u vezi istaknut podatak da MSP-ovi čije je intelektualno vlasništvo povrijeđeno imaju 34 % manje izgleda za opstanak na tržištu od MSP-ova koji nisu iskusili povrede prava intelektualnog vlasništva. Oko polovice krivotvorenih proizvoda zaplijenjenih na granicama EU-a kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva MSP-ova kupljena su putem interneta, a među najzastupljenijim proizvodima su električni strojevi i elektronika, odjeća i modni proizvodi, parfemi, kozmetika te igračke i igre. Iz studije proizlazi kako 11 % malih poduzeća čije je pravo intelektualnog vlasništva povrijeđeno uopće ne provodi svoja prava, najčešće zbog duljina trajanja i visokih troškova postupaka.

Cjelovita studija na engleskom jeziku dostupna je ovdje, a dostupan je i izvršni sažetak na hrvatskom jeziku.

Drugo objavljeno izvješće koje su objavili EUIPO i Opća uprava za poreze i carinsku uniju pri Europskoj komisiji (DG TAXUD) izvornog naziva „EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2021“ bavi se provedbom prava intelektualnog vlasništva u EU-u i podacima o zadržavanjima na granici EU-a koje su prijavila carinska tijela (26 od 27 država članica EU-a) putem informacijskog sustava za sprječavanje krivotvorenja i piratstva (COPIS), kao i podacima o zadržavanjima na unutarnjem tržištu koje su prijavila tijela za provedbu prava (21 od 27 država članica EU-a) putem portala za provedbu prava intelektualnog vlasništva (IPEP).

Prikupljeni podaci o godišnjem broju zadržavanja proizvoda za koje postoji sumnja na povredu  prava intelektualnog vlasništva koja su provela carinska tijela na granici EU-a pokazuju blagi trend povećanja u 2021. u odnosu na prethodnu godinu (s otprilike 70 000 u 2020. na oko 75 000 u 2021.). Broj pokrenutih postupaka također je porastao s otprilike 102 000 u 2020. na otprilike 124 000 u 2021. Uočava se izraženiji razvoj u pogledu broja zadržanih predmeta (s otprilike 27 milijuna u 2020. na oko 42 milijuna u 2021.), koji čak premašuje brojku iz 2019. prije pandemije uzrokovane bolešću COVID-19.

Trend porasta broja proizvoda kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva porastao je i na unutarnjem tržištu EU-a pa je tako broj proizvoda koji su prijavljeni i zadržani u 2021. iznosio 53 milijuna (u 2020. je iznosio 46 milijuna).

U oba slučaja žigovi su najčešća kršena vrsta prava intelektualnog vlasništva.

Cjelovita studija na engleskom jeziku dostupna je ovdje, a izvršni sažetak na hrvatskom jeziku ovdje.

Treće objavljeno izvješće EUIPO-a odnosi se na drugo izdanje dokumenta izvornog naziva „Intellectual Property Infringement and Enforcement - Tech Watch Discussion Paper 2023“.  Izvješće se bavi analizom novih tehnologija poput robotike, umjetne inteligencije, nanotehnologije, 3D printanja, prostornog i kvantnog računalstva, lanca blokova (blockchain), 5G/6G mreže i dr. čije korištenje može pojačati zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva ali isto tako može pridonijeti i povredama prava intelektualnog vlasništva.

Naime, uslijed ubrzanog razvoja tehnologije, u okviru Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva osnovana je 2019. godine stručna skupina koja pruža podršku radu Promatračnice u dijelu koji se odnosi na pitanja povezana s tehnologijama, te koja onda identificira nove tehnologije koje mogu utjecati na zaštitu i provedbu te povrede prava intelektualnog vlasništva, provodi studije, pokreće inicijative te provodi aktivnosti s ciljem podizanja znanja dionika o tehnologijama koje mogu imati potencijalnog utjecaja na intelektualno vlasništvo. Do sada su održane četiri radionice ove stručne skupine, a svi dosadašnji nalazi sažeti su u 13 točaka.

Dokument u cjelini dostupan je na engleskom jeziku ovdje.

 

Datum novosti: 23.2.2023.