Objavljeno novo izdanje glasila EU Promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva

 

Obavještavamo vas da je Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva (EU Promatračnica) koja djeluje pri Uredu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (OHIM) objavila šesto izdanje svoga glasila „The Observatory's newsletter” (srpanj, 2015.).

U ovom broju glasila predstavljene su nove studije koje su u području zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva objavljene u protekla tri mjeseca, a o njihovoj objavi i najvažnijim zaključcima zainteresirana javnost izvješćivana je i na ovim internetskim stranicama.

Predstavljena je i nova inicijativa u okviru EU Promatračnice odnosno projekt čija provedba bi trebala rezultirati stvaranjem jedinstvenog internetskog portala koji će zainteresiranim korisnicima omogućiti lakšu identifikaciju zakonite ponude autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava na internetu (glazbe, filma, računalnih igara, knjiga, televizijskih i sportskih programa) na području cijele Europske unije. Pod zakonitom ponudom razumijeva se ona ponuda koja omogućava preuzimanje autorskih sadržaja odnosno drugih predmeta zaštite sa internetske stranice uz plaćanje naknade autorima i drugim nositeljima prava za takvo korištenje.

Nadalje, objavljeni su izvještaji s održanih sastanaka EU Promatračnice i s drugih stručno-edukacijskih aktivnosti, te su najavljeni sastanci koji će se održati u predstojećem razdoblju.

U glasilu se obrađuju i druge teme vezane uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Glasilo EU Promatračnice

Datum novosti: 15.7.2015.